1. Articles
  2. 1000 SOENNA'S IN EEN DAG & NACHT
  3. De Soenna’s van het Fazjr gebed

De Soenna’s van het Fazjr gebed

56136 2007/11/30 2024/04/24

de soenna’s van het fazjr gebed

1- kort gebed: aïsha (moge allah tevreden over haar zijn) vertelde dat: "de profeet (vzzmh) gewoonlijk twee lichte (korte) rak’aa’s bad tussen de edhèn (oproep voor het gebed) en het beginnen met het fazjr gebed." (overeenkomstige hadith correct bevonden)

 

2- reciteren : in de eerste rak’aa reciteerde de profeet (vzzm):"say (o muslims), "we geloven in allah en wat er aan ons is neergezonden en wat er is neergezonden aan ibrahiem en isma’iel en is’haaq en yaqoeb en de kinderen van yaqoeb en wat er gegeven is aan moesa en isa en wat er is gegeven van hun heer aan de profeten, wij maken geen onderscheid tussen één van hen en wij onderwerpen ons aan hem.”( al baqara :136)

en in de tweede rak’aa reciteerde hij (vzzmh): "en toen isa ongeloof bij hen ontdekten zei hij: “wie zijn mijn helpers (op het rechte pad) naar allah?” zijn metgezellen (hwariyyoen) zeiden: “wij zijn helpers van allah, wij geloven in allah en getuigen dat wij ons overgegeven hebben.” (ali imran: 52)

 en volgens een andere overlevering reciteerde hij (vzzmh): "zeg: “o lieden van de schrift, komt tot een gelijkluidens word tussen ons en jullie: dat wij niemand dan allah aanbidden en dat wij niets naast hem tot deelgenoot maken en dat wij elkaar niet als heren naast allah plaatsen.” als zij zich dan afwenden, zegt dan: “getuigt dat wij ons (aan allah) overgegeven hebben.”

(ali- imran: 64) (verteld door imam muslim)

 

3-     gaan liggen: al bukhari vertelde dat de profeet (vzzmh) gewoonlijk een tijdje op zijn rechterzijde ging liggen na de soenna van het fazjr gebed.

dus als je het fazjr gebed thuis verricht, ga dan een paar minuten op je rechterzijde liggen om de soenna te volgen.

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day