1. Articles
  2. 1000 SOENNA'S IN EEN DAG & NACHT
  3. De Soenna’s van het drinken

De Soenna’s van het drinken

45027 2007/11/30 2024/07/14

de soenna’s van het drinken

  1- het noemen van allah’s naam: bismillah. (zeggen van:in de naam van allah).

2- drink (en eet) met je rechterhand, want de profeet (vzzmh) zei tegen de jongen ;”zeg bismillah en eet met je rechterhand.” (want de duivel eet en drinkt met zijn linkerhand)

3- drink in drie gedeeltes, adem dus (inademen en uitademen) drie maal buiten het glas; neem dus iedere keer een paar slokken, ademhaal dan maar niet in het glas, en neem dan weer een paar slokken. herhaal dit proces drie maal, de profeet (vzzmh) dronk op die manier. (verteld door imam muslim)

4- drink terwijl je zit. de profeet (vzzmh) zei: “je zou niet in staande positie moeten drinken.” (imam muslim)

5- na het drinken zou je allah moeten bedanken (hamdoelillah zeggen), de profeet (vzzmh) zei: "allah zal tevreden zijn over zijn dienaren wanneer die hem bedanken na het eten of drinken.” (imam muslim)

het aantal soenna’s bij het drinken zijn er meer dan twintig, je moet eens denken hoe vaak we drinken, hete dranken, koude dranken, water etc.

 

 

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day