1. Articles
  2. 1000 SOENNA'S IN EEN DAG & NACHT
  3. De Soenna bij het dragen van kleding

De Soenna bij het dragen van kleding

50011 2007/11/30 2024/05/27

de soenna bij het dragen van kleding

  het dragen en het uittrekken van kleding kan verschillende keren per dag plaatsvinden, als men gaat douchen, slapen, etc.

  wanneer je je kleren uit gaat trekken:

1-  zeg (bismillāh d.w.z. in de naam van allah), wanneer je je kleren aantrekt of uittrekt. an nawawi zei: het (zeggen van bismillah) is aanbevolen bij alle daden.

 

2-  de profeet – vrede zij met hem – zei gewoonlijk als hij zijn kleren, of tulband aantrok: (o allah, ik vraag u voor het goede ervan en het goede waar het voor is gemaakt, en ik vraag uw bescherming tegen het kwade en het kwaad waar het voor is gemaakt) verteld door aboe dawoed, at tirmidhi, ahmad, en het was authentiek verklaard door ibn hebban en al-hakem en hij zei dat het voldoet aan de condities van muslim, en dit werd gesteund door adh-dhahabi.

 

3-  begin bij het aantrekken van kleren met de rechterkant. de profeet – vrede zij met hem – zei: (wanneer je je kleren aantrekt begin dan met de rechterkant) verteld door at-tirmidhi, abu dawoed, ibn majah, en het is authentiek.

 

4-  bij het uittrekken van de kleren, begin je met de linkerkant, en daarna rechts. 

 

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day