1. Articles
  2. 1000 SOENNA'S IN EEN DAG & NACHT
  3. Denk diep na over Allah’s gunsten

Denk diep na over Allah’s gunsten

47388 2007/11/30 2024/07/20

denk diep na over allah’s gunsten

  hij (vzzmh) zei: “denk diep na over allah’s gunsten, maar denk niet diep na over allah). verteld door at-tabarani in “al-awsat” en al-bayhaqi in “al-shi’ab”. al-albani zei dat het goed is.

  een van de dingen die zich regelmatig herhalen gedurende de dag en nacht van een moslim, is het bewust zijn van de gunsten die allah aan hem/haar heft gegeven. er zijn vele situaties en voorvallen die een moslim tijdens zijn dag en nacht tegenkomt, ziet en hoort, waardoor hij wel moet nadenken over de gunsten die allah aan hem/haar heeft gegeven, en waar hij allah (vvih) voor moet bedanken.

  1-   heb je allah’s gunsten aan jou gevoeld, wanneer je naar de moskee gaat? en hoe sommige mensen om je heen verstoken zijn van deze gunst? vooral op het tijdstip van het fajr (dageraad) gebed, wanneer je kijkt naar de huizen van andere moslims die dan diep liggen te slapen, alsof ze dood waren?

2-   heb je allah’s gunsten aan jou gevoeld, wanneer je op straat loopt, je ziet een ongeluk gebeuren (denk eens aan degenen die op zo’n moment dronken zijn!), of bij het horen van satans stem in de vorm van harde muziek uit de verschillende auto’s etc.


3-  heb je allah’s gunsten aan jou gevoeld, wanneer je het nieuws hoort of leest, over hongersnood, overstromingen, dodelijke ziektes, ongelukken, aardbevingen, oorlogen en dakloosheid?

 

i zeg dat de succesvolle dienaar degene is: uit wiens hart nooit het gevoel verdwijnt van het bewustzijn van deze gunsten, in elke situatie en bij ieder voorval. het is degene die allah constant prijst en bedankt voor zijn gunsten, waar hij mee is gezegend, zoals: de godsdienst, gezondheid, voorspoed, onderdak en het veilig zijn voor het kwaad…

 

in de hadith (uitspraak van de profeet), zei hij (vzzmh): “als iemand een zieke ziet en dan zegt: ‘dank zij aan allah die me heeft beschermd tegen datgene waar hij jou mee heeft getroffen, en die me begunstigd heeft boven veel van zijn schepselen’, diegene zal nooit door deze bezoeking worden getroffen.” at-tirmidhi zei dat het een goede hadith is.

 

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day