1. Articles
  2. 1000 SOENNA'S IN EEN DAG & NACHT
  3. De Profetische handelingen (Soenna’s) van de neerknielingen (Soezjoed)

De Profetische handelingen (Soenna’s) van de neerknielingen (Soezjoed)

54844 2007/11/30 2024/07/25

de profetische handelingen (soenna’s) van de neerknielingen (soezjoed)

1- ruimte laten tussen de armen en de zij/taille.

2- ruimte laten tussen dijen en de buik.

3- ruimte laten tussen dijen en onderbenen.

4- de knieën moeten elkaar niet raken tijdens het knielen.

5- de voeten recht houden.

6- de onderkant van de vingers moeten de grond raken.

7- de voeten moeten in contact zijn met de voeten van degene naast je.

8- de handen naast de oren plaatsen.

9- de handen moeten opgericht zijn.

10- de vingers moeten elkaar raken.

11- de handen zijn opgericht, de handpalmen richting van de qibla.

12- zitten tussen twee buigingen. het heeft twee vormen:

a. ik'aa': de voeten opgericht houden en op de hielen zitten.

b. ifterash: de rechter voet opgericht houden en de linker plat op de grond. bij de eerste tasjahhud (het zitten tussen iedere twee rak̒ aa's), legt hij zijn linkervoet plat op de grond en gaat er op zitten en laat de rechtervoet opgericht. (naast de andere). de tweede tasjahhud heeft drie vormen:

i. de rechtervoet opgericht houden, de linkervoet onder het rechterbeen plaatsen, en het lichaam naar voren op de grond buigen.

ii. zoals de eerste, maar hij richt de rechtervoet niet op, die blijft in dezelfde positie als de linker.

iii. de rechtervoet oprichten, de linkervoet tussen been en dij van het rechterbeen plaatsen.

13- de handen op de dijen plaatsen "de rechterhand op de rechterdij, en de linkerhand op de linkerdij, de handen uitgestrekt en de vingers tegen elkaar aan.

14- de wijsvinger op en neer bewegen van het begin tot het eind van de tasjahhud.

15- wend het gezicht naar rechts en dan naar links na het beëindigen van het gebed, en geef daarbij tasleem.

16- de rest van het zitten (isteraha d.w.z. een tijdje zitten zonder smeekbeden of verheerlijking te zeggen, na de tweede buiging van de eerste en derde rak’aa).

· er zijn 25 feitelijke soenna’s in iedere rak’aa, d.w.z. het totale aantal soenna’s tijdens het verplichte gebed zijn 425 soenna’s.

· het totale aantal soenna’s tijdens het vrijwillige gebed zijn 25 bij iedere rak’aa, d.w.z. dat het totale aantal soenna’s bij de vrijwillige gebedeb tijdens de dag en de nacht op total 625 soenna’s komen, als we deze soenna’s bij iedere rak’aa toe zouden passen.

· de moslim kan het aantal rak’aa’s in het dhoehaa gebed verhogen, en zo het aantal soenna’s ook verhogen.

· er zijn soenna handelingen (profetische handelingen) die slechts één of twee keer worden herhaald:

1. het opheffen van de handen bij het uitspreken van de takbirat al ihram (het zeggen van  "allahoe akbar" waarmee het gebed wordt begonnen).

2. het opheffen van de handen bij de derde rak'aa bij de gebeden die bestaan uit twee neerknielingen met tasjahhud.

3. het bewegen van de wijsvinger (op en neer) van het begin tot het eind van de tasjahhud, zowel bij de eerste als de tweede.

4. het gezicht naar rechts en naar links wenden na beëindiging van het gebed

5. het in rust zitten (isteraha): dit wordt twee maal herhaald in het gebed dat uit vier rak’aa’s bestaat en één keer in de andere gebeden, of het nu verplichte of vrijwillige gebeden zijn.

6. tawarok: (het oprichten van de rechtervoet, het plaatsen van de linkervoet onder het rechterbeen, en het bovenlichaam naar de grond buigen) in het tweede zitten van tasjahhud tijdens het gebed dat uit twee maal zitten in tasjahhud.

· deze soenna’s worden één keer herhaald, behalve het bewegen van de wijsvinger bij het zitten in tasjahhud, watt wee keer wordt herhaald bij verplichte gebedebn behalve al-fazjr gebed, en het in rust zitten wordt ook twee keer herhaald in de gebeden die uit vier rak’aa’s bestaan; dus komen we hierbij op een totaal van 34 soenna’s.

· deze soenna handelingen worden herhaald, behalve twee ervan; de tweede en de laatste; bij elk vrijwillig gebed, en komen we op een total van 48 soenna’s.

daarom, beste broeder of zuster, probeer zoveel mogelijk soenna’s van de profeet toe te passen, om zo meer zegeningen en de hoogste rangen in het paradijs te verdienen.

 

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day