1. Articles
  2. 1000 SOENNA'S IN EEN DAG & NACHT
  3. Bepalingen voor de Soetra

Bepalingen voor de Soetra

45079 2007/11/30 2024/06/13

bepalingen voor de soetra

  1-   een soetra is alles wat vóór iemand die bidt, ligt/staat. zoals een muur, een stok, een pilaar, etc. ongeacht hoe breed de soetra is.

  2-   de hoogte van de soetra is ongeveer één span (ongeveer 23 cm).

  3-   de afstand tussen de benen en de soetra is ongeveer drie ellen (een el is ongeveer 69 cm), dat is genoeg ruimte om neer te kunnen knielen.

  4-   de soetra moet door de imam en individuen worden gebruikt (hetzij in de verplichte of de vrijwillige gebeden).  

  5-   de soetra van de imam is genoeg voor alle personen die achter hem bidden; daarom is het geoorloofd om voor anderen die bidden langs te lopen als het nodig is.

 

de voordelen van de toepassing van deze soenna:

  a)   het gaat het verbreken van het gebed tegen als er iemand langsloopt.

  b)  het helpt om te vermijden om zich heen te kijken, omdat wanneer de moslim de soetra gebruikt, hij alleen zijn gebied zal zien en beter geconcentreerd zal zijn.

  c)   het helpt anderen om te passeren zonder dat men voor degene die bidt langs moet lopen.

 

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day