1. Articles
  2. 1000 SOENNA'S IN EEN DAG & NACHT
  3. Soenna’s na het gebed

Soenna’s na het gebed

61735 2007/11/30 2024/05/22

soenna’s na het gebed

  1- vraag allah om vergeving, drie keer, en zeg: “o allah, u bent vrede en de gever van vrede, u bent gezegend, o eigenaar van majesteit en eer.” verteld door muslim.

2- er bestaat geen god buiten allah, de enige. en deelgenoten heeft hij niet. aan hem is het rijk en hem (alléén) komt alle lof toe. niets of niemand is hem te machtig. o allah, er is niemand die ons kan onthouden van wat u ons heeft gegeven en niemand kan ons geven wat u ons heeft onthouden. en de welvarenden met rijkdom kunnen er niet van profiteren, behalve met uw toestemming). verteld door al-bukhari en muslim.

3- er bestaat geen god buiten allah, de enige. en deelgenoten heeft hij niet. aan hem is het rijk en hem (alléén) komt alle lof toe. niets of niemand is hem te machtig. er bestaat geen kracht noch macht buiten die van allah. niemand is het waard om aanbeden te worden en wij aanbidden niets of niemand buiten hem. hem komt het geven van gunsten toe, aan hem is de gratie en aan hem is de uitbundige lofprijzing. er bestaat geen god buiten allah. met deze godsdienst wensen we (slechts) allah oprecht te aanbidden, al hebben de ongelovigen er een hekel aan). verteld door muslim.

4- subhaan allah (perfect en geprezen is allah),  al-hamdoelillah (alle lof en dank zij aan allah), allahu akbar (allah is de grootste) drieëndertig keer, en la illaha illallah (er bestaat geen god behalve allah alleen, zonder deelgenoot, aan hem behoort het universum en hem komt alle lofbetuiging toe, en hij is het die alles bepaalt). verteld door muslim.

5- o allah, help mij me aan u te herinneren, u te bedanken en u correct te aanbidden. verteld door aboe-dawoed en an-nasa’i.

6- o allah, ik zoek toevlucht bij u tegen gierigheid, ik zoek uw bescherming tegen lafheid, en ik zoek bescherming zodat ik op bejaarde leeftijd niet hoef te lijden. ik zoek uw bescherming tegen de beproevingen van het wereldse leven en tegen de bestraffing van het graf. verteld door al-bukhari.

7- o mijn god, bescherm me tegen uw bestraffing, op de dag dat u al uw dienaren weer op zal wekken.

dit is door wat volgens een overlevering werd gezegd door al-bara’ die zei: ‘toen we achter de boodschapper van allah (vzzmh) baden, wilden we aan zijn rechterkant zijn, zodat hij direct tegenover ons zou zijn, toen hoorde ik hem zeggen: “o mijn god, bescherm me tegen uw bestraffing, op de dag dat u al uw dienaren weer op zal wekken.” verteld door muslim.

8- reciteer (zeg, “hij is allah, de enige”), (zeg, “ik neem mijn toevlucht tot de heer van de dageraad”) en (zeg, “ik zoek mijn toevlucht tot de heer van de mensheid”). verteld door abu-dawoed, at-tirmidhi and an-nasa’i.   * na het fajr (dageraad) en het maghreb (zonsondergang) gebed, zou je deze verzen drie maal moeten oplezen.

9- het reciteren van het troonvers (ayat-al-koersi):”allah, er is geen god dan hij, de eeuwig levende, de zelfstandige. etc”.( dit is een van de laatste verzen van soerat al-baqara). verteld door an-nasa’i.

10- er bestaat geen god buiten allah, de enige. en deelgenoten heeft hij niet. aan hem is het rijk en hem (alléén) komt alle lof toe. niets of niemand is hem te machtig. tien maal na sobh (dageraad) en maghreb (zonsondergang) gebeden. verteld door at-tirmidhi.

11- het verheerlijken zou moeten gebeuren met het gebruik van de hand, en in een overlevering wordt gezegd de rechterhand, maar deze overlevering is niet van alle bekende overleveraars.

12- deze athkaar (smeekbedes) zouden in hetzelfde vertrek als waar men heeft gebeden worden gezegd, er moet niet van plaats worden veranderd.  

* het totaal van deze soenna’s, als een moslim deze na de verplichte gebeden verricht, zullen in de praktijk tot 55 soenna’s oplopen, en kunnen met die van het fajr (dageraad) en het maghreb (zonsondergang) gebed nog meer worden. 

de vruchten van deze soenna’s na elk verplicht gebed en het volharden erin:

a- 500 sadaqa (liefdadige daden) worden opgeschreven voor de moslim die deze verheerlijkingen na elk gebed verricht, gedurende de dag en de nacht, omdat hij (vzzmh) zei: “iedere verheerlijking is sadaqa, iedere keer wanneer iemand zegt: allah is de grootste is sadaqa, iedere lofprijzing (aan allah) is sadaqa en iedere keer wanneer iemand zegt: ‘er is geen god naast allah is sadaqa...” verteld door muslim. 

 *an-nawawi zei: heeft het over dezelfde beloning. 

 
b- als een moslim volhardt in deze verheerlijkingen na elk gebed overdag en ‘s nachts, zullen 500 bomen voor hem worden geplant in het paradijs.

de boodschapper van allah (vzzmh) passeerde langs aboe-horairah, die een plant aan het planten was, en hij zei tegen hem: “o aboe-horairah, zal ik je vertellen over een plant die beter voor je is?” hij zei: “ja, boodschapper van allah!” hij zei: “zeg: sobhaan allah (geprezen is allah),   al-hamdoelillah (all lof/dank zij aan allah),la illaha illallah (er is geen god behalve allah) en allahoe akbar (allah is de grootste), en er zal een boom voor elke daarvan voor je worden geplant in het paradijs.” verteld door ibn-majah en al-albani zei dat het authentiek is.

c- niets scheidt hem van het paradijs, behalve dat hij sterft om er binnen te gaan.  dit is voor degene die het troonvers (ayat-al-koersi) reciteert na ieder verplicht gebed en hierin volhardt.


d- degene die volhardt in deze verheerlijkingen, zijn zonden zullen worden gewist, zelfs als ze als het schuim van de zee zouden zijn. (zoals sahieh muslim zegt (de authentieke vertellingen van muslim).   

e- degene die constant doorgaat met deze verheerlijkingen na elk gebed, vermijdt schande in dit leven en het hiernamaals, want de hadith zegt:

“degene die ze zegt, zal nooit te schande worden gemaakt… en hij noemde deze verheerlijkingen…. verteld door muslim.

f- om de tekortkomingen en fouten te compenseren en te completeren wat ontbrak in de verplichte gebeden.

 

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day