1. Articles
  2. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in Namaz Kılış Şekli
  3. AYAKKABIYLA NAMAZ KILMAK VE BUNA DAİR EMİR

AYAKKABIYLA NAMAZ KILMAK VE BUNA DAİR EMİR

3382 2011/03/19 2024/07/18

ayakkabiyla namaz kilmak ve buna daİr emİr

“bazen yalın ayak, bazen de ayakkabılı bir şekilde namaza dururdu.”[1]

bunu ümmetine mübah kılıp şöyle buyurmuştur:

“herhangi biriniz namaz kıldığında ayakkabılarını giysin veya çıkarıp ayaklarının arasına koysun. onlarla kimseye de eziyet etmesin (rahatsız etmesin).”

bazen de bunlarla namaz kılmayı tekid etmek üzere şöyle buyurmuştur:

 

“yahudilere muhalefet edin! çünkü onlar ayakkabılarıyla ve pabuçlarıyla namaz kılmazlar.”[2]

 

 

bazı zamanlar namaz esnasında ayakkabılarını çıkarır ve namazına devam ederdi. nitekim ebû said el-hudri şöyle demiştir:

“bir gün rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-bize namaz kıldırdı. namazının bir bölümüne ulaştığında ayakkabılarını çıkardı ve sol tarafına koydu. İnsanlar bunu görünce onlar da ayakkabılarını çıkardılar. namazını bitirince şöyle dedi:

“ne diye ayakkabılarınızı çıkardınız?” dediler ki:

“senin ayakkabılarını çıkardığını gördük, biz de ayakkabılarımızı çıkardık.” bunun üzerine buyurdu ki:

“cebrail bana geldi ve ayakkabılarımda pislik -veya eziyet verici bir şey- (bir rivâyete göre: necaset) olduğunu haber verdi, ben de çıkardım. biriniz mescide geldiğinde ayakkabılarına baksın, onlarda pislik -veya eziyet verici bir şey- (bir rivâyete göre: necaset) görürse onları silsin ve sonra onlarla namazını kılsın.”[3]

“ayakkabılarını çıkardığı zaman sol tarafına koyardı.”[4]Şöyle diyordu:

“biriniz namaz kıldığında ayakkabılarını sağ tarafına koymasın. başkasının sağına gelecek şekilde ve sol tarafına koymasın. ancak sol tarafında kimse yoksa (koyabilir). (eğer solunda insan varsa) ayaklarının arasına koysun.”[5]

-------------------------------------------

[1]ebu davud, İbn mace. hadis tahavi'nin dediği gibi mütevatirdir.

[2]ebu davud ve bezzar (53 ve zevaidinde) hakim sahih demiş, zehebi de ona muvafakat etmiştir.

[3]ebu davud, İbn huzeyme, hakim sahihtir demiştir. nevevi ve zehebi de muvafakat etmiştir. bkz. el-İrva 284

[4]ebu davud, nesai, İbn huzeyme (1/110/2) sahih bir senedle rivayet etmişlerdir.

[5]ebu davu, İbn huzeyme, hakim -sahihtir demiştir- nevevi ve zehebi de ona muvafakat etmişlerdir.

Previous article Next article
Muhammed Rasulullah web sitesiIt's a beautiful day