1. Articles
  2. הנישואים של הנביא
  3. איך התייחס הנביא עליו השלום אל נשותיו ?

איך התייחס הנביא עליו השלום אל נשותיו ?

Auther : Ahmad kasem El Hadad
165859 2007/11/02 2024/04/16

 

 
 
איך התייחס הנביא עליו השלום אל נשותיו ؟ 
 
השאלה : איך התייחס הנביא עליו השלום אל נשותיו ? היא שאלה יותר חשובה לכל מוסלמי , כי עלינו להתייחס אל הנשים שלנו באותה התייחסות של הנביא .
 
הוא זרע את האושר לכל אחת מהן , כי הוא ידע היטב איך להתייחס אליהן , הצליח לחדור לתוך נפשה הדקה של האישה , והעניק לה את הרגישות הצודקת , ועזר לה למלא אחרי חובותיה הן של העולם הזה והן של העולם הבא.
 
 
 
אבל ,מה על נשות הנביא הנדיבות והאצילות ؟
 
המסורת המוסלמית שעסקה בתולדות חייהן של נשותיו של הנביא עליו השלום הגדירה את נשות הנביא כי דאגו להתקרב לאלוהים דרך הצום והתפילה , הן דאגו לעשות את הכל אשר יכול לרצות את אלוהים ואת הנביא עליו השלום .
 
הקרבה לאלוהים היתה תכונה לכל נשות הנביא עליו השלום , לכן הן ראויות לזכות בכבוד הרב הזה , הן ראויות להיות אימהות המאמינים , הן ראויות שכל אישה מוסלמיה תקח אותן לדוגמה . הן נשות החביב מוחמד עליו השלום . הן הטיבו את יחסם לאלוהים ואלוהים הטיב אליהם .
 
 
 
 
 
מה על הנשים של זמננו ؟
 
אולי, כל קרואי השורות הללו הם נשויים והן לא נשויים, שואלים עצמם : איפה האושר הזה בבתינו ? כולנו מסתכלים לחיי הנישואים שלנו , של קרובי משפחה ושל חברים , לא מוצאים את האושר הזה ! למה ? האם יש טעות בזמן שלנו ? האם הטעות נובעת ממנו ؟
 
 
 
לאמיתו של הדבר, אנחנו , גברים ונשים אשר התרחקנו מן הדת שלנו , ושכחנו ממנה , אנחנו התרחקנו מכל הכללים שהציב לנו הנביא עליו השלום , התרחקנו מן הצייות לאלוהים , אנחנו סררנו את מצוות אלוהים . בגלל כך החיים שלנו מעוותים .
 
להשיג את האושר בחיי הנישואים עלינו לסלול דרך אחת למטרה זו , אותה דרך של הנביא מוחמד עליו השלום , אם עשינו את זה , האושר יחזור עוד פעם לבית המוסלמי , וניהנה כולנו גברים ונשים מחיי נישואים שקטים ומאושרים .
 
Next article

Articles in the same category

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day