1. Articles
  2. הנישואים של הנביא
  3. הסלחנות שלו עם נשותיו

הסלחנות שלו עם נשותיו

Auther : Ahmad kasem El Hadad
89006 2007/11/02 2024/07/18

 

הסלחנות שלו עם נשותיו

הנביא עליו השלום גילה סלחנות מרובה כלפי נשותיו , הוא סבל את הטעויות שלהן , עלינו לקחת את הסלחנות שלו לדוגמה, הוא נודע בסלחנות ובסבלנות שלו עם נשותיו , למרות שהוא נביא אלוהים , האיש בעל המעמד הנשגב בקרב אלוהים ובקרב האנשים, אלא שהוא וויתר הרבה כדי שלא יפגע בנשים שלו .

1 - עומר בן אל-ח'טאבּ אמר : הנשים שלנו במיכה לעולם לא חשבו להתווכח עם הגברים שלהם . אולם כשהיגרנו למדינה , ולהפתעתנו מצאנו כי נשות אל-אנצאר ( נשות אל-מדינה ) מתווכחות עם הגברים שלהם בכל העניינים . במרוצת הזמן הנשים שלנו התרגלו גם הן להתווכח עימנו . באחד הימים אישתי התווכחה עמי , אני נדהמתי וצעקתי בה : את מתווכחת עמי ? היא הגיבה : למה לא ? אני נשבעת באלוהים שנשות הנביא עליו השלום מתווכחות עמו , ולפעמים הן פורשת ממנו מן הבוקר עד לערב ! נבהלתי ! ושמתי עלי את הבגדים שלי ומיהרתי לבית בתי חפצ'ה ( אישת הנביא ) ושאלתי אותה : האם אתן מתווכחות עם הנביא עליו השלום? האם זה נכון שאתן לפעמים פורשות ממנו מן הבוקר עד הערב? היא ענתה לי: כן!

      אמרתי לה : אוי לך ! האם את בטוחה שאלוהים לא יכעס לכעסו של הנביא עליו השלום ? אז אלוהים ישמיד אותך !

      ראה איך הודרכה מנוחתו של עומר כשאישתו התווכחה עמו , והנה הוא הנביא עליו השלום סבל את זה לא פעם , אולם לא נדהם ולא פגע בנשותיו אלא סלח להן . אתה זוכר ! הוא אשר אמר כי האישה נבראה מצלע עקומה , ואם רוצה אתה ליהנות ממנה עליך ליהנות ממנה עם העקמומית שלה .

 

 

2 – הדבר המופלא הוא שהנביא עליו השלום נהג להטיב להן , כאילו הן לא פגעו בו : לפעם הוא אמר לגברת עאאישה רצון אלוהים עליה , אני יודע מתי תהיה מרוצה ממני , ומתי לא ! היא שאלה : איך אתה יודע ? הוא ענה : אם את מרוצהה ממני , את נשבעת באומרה : אני נשבעת באלוהים של מוחמד , ואם את כועסת עלי , את נשבעת באומרה : אני נשבעת באלוהים של אברהם . היא הגיבה : אני פורשת אך ורק מן השם שלך !

 

 

3 -  אום סַלַמָה - אישת הנביא - סיפרה : באחד הימים הגשתי את האוכל לנביא עליו השלום ולחבריו , הגברת עאאישה באה למקום , היא ראתה את האוכל שהיכנתי לנביא עליו השלום , וקינאה בי , והפכה את הכלי של האוכל , ושברה אותו מרוב הקנאה . הנביא עליו השלום לא פגע בעאאישה , לא נזף בה , אולם אסף את האוכל , צחק לחבריו ואמר להם : תמשיכו לאכול , אמא שלכם קינאה . אחר כך הוא לקח את כלי האוכל של עאאישה ונתן אותו לאום סלמה , והעביר את הכלי השבור לעאאישה .

      ראֶה את הסלחנות שלו עם נשותיו ! האחת מהן פרשה ממנו מן הבוקר עד הערב , ולא נזף בה . האחת מהן פרשה מן השם שלו ולא השפיל אותה. האחת מהן שברה את הכלי שהוא אוכל ממנו והוא לא פגע בה .

      למרות הטעויות הללו הוא סבל אותן , וסלח להן בהיותו יכול לגרש אותן ולשאת נשים אחרות כפי הבטיח לו אלוהים בסורת האיסור : " אם ייתן לכן גט אולי ייתן לו ריבונו תחתיכן רעיות טובות מכן מתמסרות מאמינות אדוקות בעלות תשובה עובדות לאלוהים מסתגפות בעולות ובתולות " ( סורת האיסור : 5 ) . אולם הנביא עליו השלום היה מרחם עליהן , וסולח להן .

 

 

 

 

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day