1. Articles
  2. הנישואים של הנביא
  3. מסירות הנביא עליו השלום לנשותיו

מסירות הנביא עליו השלום לנשותיו

Auther : Ahmad kasem El Hadad
76687 2007/11/02 2024/07/21

 

מסירות הנביא עליו השלום לנשותיו

1 - הנביא עליו השלום גילה נאמנות ומסירות ברורים לנשותיו , הן בחייהן והן לאחר מותן . וביחוד זכתה הגברת ח'דיגה בנאמנות הנביא למרות פטירתה לפני ההיג'רה . נאמנות הנביא לח'דיגה עוררה הקנאה בליבה של הגברת עאאישה , היא אמרה : "אני לעולם לא קינאתי באישה כמו קינאתי בח'דיגה , כי הנביא עליו השלום התמיד בזכרה , ובהטבה לקרובי משפחתה ולחבירותיה, וכי אלוהים הבטיח לה בית של פנינים בגן עדן " .

 

2 –  הנביא עליו השלום גילה נאמנות ומסירות לנשותיו כשהתגלו הפסוקים : " הוי הנביא אמור לנשותיך אם בוחרות אתן בחיי העולם הזה ובחמודותיו הבה ואשלם לכן כדי צורכיכן ואשלח אתכן בדרך ראויה * ואולם אם בוחרות אתן באלוהים ובשליחו ובנחלת העולם הבא הנה הכין אלוהים שכר כביר למיטיבות אשר בכן " ( סורת המחנות : 28 / 29 ) .

 

 

הנביא עליו השלום , ביקש מהן לבחור אם לחיות איתו עם פרנסה המספקת לקיום בלבד או להיפרד ממנו , הן בחרו באלוהים ובשליחו עליו השלום .

 

כאן הסיפור של הבחירה הזו: הנביא הנאמן לנשותיו לא ניסה לגלות עקשנות כשהודיע לנשותיו על הפסוקים האלה . הגברת עאאישה אמרה : הוא קרא בפני את הפסוקים האלה , ואמר לי אל תחליטי אלא לאחר שתתייעצי עם הוריך , היא אומרת הוא ידע שהוריי לעולם לא יגידו לי עזבי אותו , אולם אני מיהרתי להגיב לו: אין זה העניין שאתייעץ עם הוריי בו , אני בוחרת באלוהים ובשליחו . בסיבוב על הנשים שלו סיפר הנביא עליו השלום על הפסוקים , הוא אמר לנשותיו כי עאאישה בחרה באלוהים ובו , הן הגיבו במהירות : גם אנחנו בוחרות באלוהים ובשליחו .

 

הנביא עליו השלום חרד לשלומה של עאאישה כי היתה צעירה וקטנה , וחשש שהיא תבחר בתענוגות של העולם הזה , ובסופו של דבר העונש של אלוהים .

 

 

וזה מעיד על האצילות של נשות הנביא שבחרו במה שבחר לעצמו , הן הצטיינו גם במוסרי הנבואה , ואחרי כן הן גילו שקידה לרצות אותו , ולרצות בחיים שלהן , וברמת המחייה שהוא מבטיח להן .

 

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day