1. Articles
  2. הנביא בעיני האחרים
  3. ראם קריצ'נה ראוו

ראם קריצ'נה ראוו

27015 2008/02/23 2024/07/18
Article translated to : العربية English Español 中文

ראם קריצ'נה ראוו

 

הפרופסור ההודי ראם קריצ'נה ראוו עשה מהנביא מוחמד עליו השלום הנושא המרכזי לספרו " מוחמד הנביא " . בספר זה אמר קריצ'נה ראוו בין היתר : " אין ביכולתנו להקיף את האישיות של מוחמד מכל צדדיה. אולם השיא שאני יכול לכתוב על מוחמד הוא חלק מתולדות חייו . כי יש מוחמד הנביא, מוחמד הלוחם, מוחמד איש העסקים, מוחמד הפוליטיקאי, מוחמד הדרשן, מוחמד הרפורמאי, מוחמד המחסה של היתומים, מוחמד משחרר הנשים ומוחמד השופט.

כל  התפקידים האלה המקיפים את כל תחומי החיים התאימו אותו להיות גבור .

Previous article Next article

Articles in the same category

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day