1. Articles
  2. הנביא בעיני האחרים
  3. אדמונד ברק

אדמונד ברק

4353 2009/07/18 2024/06/15

אדמונד ברק*

 

אדמונד ברק ציין את הנביא מוחמד עליו ברכת אללה ושלומו ואת החוקים שלו, הוא אמר בין היתר : החוקה של מוחמד נחשבת לכלל השולט את מעשי כל שכבות החברה, מהמלך ועד לאיש הפשוט. חוקה זו כוללת צדדים משפטיים ומדעיים צודקים, שלעולם לא נמצאו לפני מוחמד .

   -----------------------------------

*אדמונד ברק מדינאי ופילוסוף אירי, ממבקריה החריפים ביותר של המהפכה הצרפתית. ברק זוהה כאינטלקטואל שמרני-דתי אך יחד עם זאת היה שונה מאוד משאר השמרנים וייחד אותו ממד פתוח ואורתודוקסי, דהיינו לשמרנות שלו נלוותה ליברליות מסוימת בעיקר בכל הקשור לדת. ברק נחשב למנהיג האינטלקטואלי של הכוחות האנטי מהפכניים באירופה, לפני ובעיקר אחרי המהפכה הצרפתית. מקובל לראות בברק בר-פלוגתא של תומאס פיין.

 

Previous article Next article

Articles in the same category

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day