1. Articles
  2. הנביא בעיני האחרים
  3. סארוגני נדו

סארוגני נדו

23725 2008/02/24 2024/04/15
Article translated to : العربية English Español 中文

סארוגני נדו

 

המשוררת ההודית המפורסמת סארוגני נדו דיברה על האיסלאם, ועל העקרונות הנשגבות שהציב הנביא מוחמד למען השמירה על זכויות האדם . היא אמרה בין היתר : " האיסלאם נחשב לדת הראשונה שקראה לדימוקרטיה, והציבה את הכללים שלה בחברה. הדימוקרטיה באיסלאם מתחילה מן המסגד, שם עומד העני לצד העשיר, האדם הפשוט לצד הבכירים והמנהיגים, כולם מכירים באחר ובזולת, תחת הסיסמה אללה אכּבּר ( אללה הוא הגדול). אני יותר מופתעת מן האחדות והקשר הבלתי שבירים של  המושלמים!

אחדות זו עושה מכל איש אח לשני בצורה אוטומטית ".

Previous article Next article

Articles in the same category

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day