1. Articles
  2. הנביא בעיני האחרים
  3. סינקס

סינקס

18016 2008/02/24 2024/05/24
Article translated to : العربية Español 中文

סינקס*

בספרו " הדת של הערבים " אמר המזרחן האמריקאי מר סינקס : מוחמד בא לעולם, 570 שנים אחרי הנביא ישוע. התפקיד של מוחמד היה כינון רפורמה שכלית לאנשים, ע''י למידת הכללים הראשונים של המוסרים האידיאליים, והחזיר אותם לעבוד אל אחד ויחיד, ובחיים אחרים אחרי החיים האלה ( הוא מתכוון לעולם הבא ) .  

סינקס כתב עוד : הרעיון של דת האיסלאם הביא להתקדמות עולמית, הוא שיחרר את השכל האינושי מאזיקים הכבדים ששמו אותו תחת שלטונם של הכוהנים. כשאסר על חסידיו עבודת וכבוד הפסלים והאלילים הוא שיחרר את המחשבה האינושית מאימונת התגשמות האל בצורת אדם או פסל .

______________________________________

*מר סינקס, מזרחן אמריקאי, נולד בעיר פאלאי בשנת 1831, הוא מחבר הספר
( הדת של הערבים ) .   

Previous article Next article

Articles in the same category

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day