1. Articles
  2. הנביא בעיני האחרים
  3. אן פיזית

אן פיזית

28233 2008/02/24 2024/04/24

אן פיזית*

בספרו  " חיי והוראות מוחמד " כתב אן פיזית : המסתכל על חיי ואישיות נביא הערבים יכול לכבד ולהעריך הנביא הנערץ הזה . למרות שהדברים שאני מציין כאן אמורים להיראות כטבעיים אלא שאני חייב לומר שבכל פעם קראתי על מוחמד זה מוסיף לו עוד כבוד ועוד הערצה מתחדשים למורה הערבי הדגול הזה.

זה לא יכול להיות שבחור באביב ניעוריו לא חצה גיל ה – 24 נושא לו אישה בת 40 שנים וכשהגיע לשנות החמישים – הגיל שבו דועך חשק הגוף – הוא יישא לא עוד נשים כדי לספק את תאוותיו וחשקיו !?  אין זו היא הדרך הנכונה לשפוט על האנשים.

המסתכל על הנשים של מוחמד ייגלה כי כל אחת מהן נישאה לנביא בגלל אינטרס עלאי, יש זו שנישאה לנביא כדי להדק היחסים בין האומה האיסלאמית לאומה אחרת, יש אחרת שנישאה לנביא כדי לממש אינטרס לאומי למוסלמים, ויש אישה הזקוקה למי שיהגן עליה ועל החיים שלה.

Previous article Next article

Articles in the same category

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day