1. Articles
  2. Het verhelpen van onbegrip
  3. Moeharram en Asjoera

Moeharram en Asjoera

Under category : Het verhelpen van onbegrip
5220 2010/12/15 2024/05/30
Article translated to : English Español

 

moeharram en asjoera

 

 

moeharram is de maand wanneer de hizjrah kalender van de moslims begint. het is een van de gewijde maanden waarover de qor’an zegt:
{voorwaar, het aantal maanden bij allah is twaalf maanden, volgens de beschikking van allah op de dag dat hij de hemelen en de aarde schiep. daarvan zijn er vier gewijd…} [al tawbah 9: 36].
{إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ}
transcriptie: 'inna `iddata ash-shoehoeri `inda allāhi athnā `ashara shahrāan fī kitābi allāhi yawma galaqa as-samāwāti wa al-'arđa minhā 'arba`atun Ĥoromon
 
volgens de authentieke tradities zijn deze vier maandendhol-qa'dah, dhol-hizjah, moeharram en razjeb. alle uitleggers van de qor’an zijn het unaniem eens over dit punt, omdat de profeet, sall-allahu aleyhi wa sallam, in zijn preek ter gelegenheid van de laatste hadj verklaarde:
 
«een jaar bestaat uit twaalf maanden, waarvan er vier gewijde maanden zijn in de volgorde: dhol-qa'dah, dhol-hizjah, moeharram, en de vierde is razjeb.»
 
het specifiek noemen van deze vier maanden betekent niet dat alle andere maanden geen gewijdheid bezitten, want toegegeven, de maand ramadan is de meest gewijde maand van het jaar. maar deze vier maanden waren specifiek met deze term aangeduid om de simpele reden dat hun gewijdheid zelfs door de heidenen van mekka werd geaccepteerd.
 
in feite zijn oorspronkelijk alle twaalf maanden eender, en is er geen ingewortelde gewijdheid toe te schrijven aan een ervan vergeleken met de andere maanden. toen allah de almachtige een bepaald tijdstip uitkoos voor zijn speciale zegeningen, dan verkreeg het diezelfde gewijdheid door zijn gratie.
 
zo werd de gewijdheid van deze vier maanden meteen vanaf de dagen van sayyidina ibrahim, alayhi salam, erkend.  omdat de heidenen van mekka zichzelf verwant voelden met sayyidina ibrahim, alayhi salam, respecteerden ze de gewijdheid van deze vier maanden en ondanks het feit dat er regelmatig gevechten plaatsvonden tussen de stammen, gold dat het onwettig was om in die maanden te strijden.
 
in de shariah van onze nobele profeet, sall-allahu alayhi wa sallam, werd de gewijdheid van deze maanden in stand gehouden, en de qor’an refereerde er aan als de ‘gewijde maanden".
 
moeharram heeft verder nog andere karakteristieken, welke hieronder zijn gespecificeerd.
 

vasten tijdens deze maandde nobele profeet, sall-allahu alayhi wa sallam, heeft gezegd: «het beste vasten na het vasten tijdens de ramadan is dat in de maand moeharram.»hoewel het vasten in de maandmoeharram niet verplicht is, wordt door allah de almachtige een grote beloning  verleend aan degene die vast op die dagen. de hadith die hierboven is genoemd betekent dat het vasten in de maand moeharram die met de grootste beloning is van het nafl of vrijwillig vasten. de hadith betekent niet dat de beloofde beloning alleen kan worden verkregen door de hele maand moeharram te vasten. integendeel heeft iedere dag die wordt gevast een verdienste. daarom zouden we deze gelegenheid aan moeten grijpen zoveel we kunnen .de dag van 'asjoerah'hoewel moeharram in zijn geheel een gewijde maand is, is de 10e dag van moeharram de meest gewijde van alle dagen ervan. die dag wordt 'asjoerah' genoemd. volgens de metgezel ibn 'abbas, radhi-allahoe anhoe: de profeet, sall-allahu alayhi wa sallam, toen hij naar medina verhuisde, ontdekte dat de joden van medina gewoonlijk op de 10e dag van moeharram vastten. ze zeiden dat het de dag was waarop de profeet moesa (mozes), alayhis salam, en zijn volgelingen op een wonderbaarlijke manier de rode zee overstaken, en dat de farao daar verdronk. toen hij dit van de joden hoorde, zei de profeet, sall-allahu alayhi wa sallam: «wij zijn sterker verbonden met mozes, alayhi salam, dan jullie» ...en hij droeg de moslims op om op de dag van ‘asjoera’ te vasten.[aboe dawoed].er is in een aantal authentieke tradities overgeleverd dat in het begin vasten op de dag van 'asjoera' verplicht was voor de moslims. op een later tijdstip werd het vasten tijdens de ramadan verplicht en het vasten op de dag van 'asjoera' werd vrijwillig. sayyidina 'aisha, radhi-allahu anha, heeft gezegd: «toen de profeet, sall-allahu alayhi wa sallam, naar medina kwam, vastte hij op de dag van 'asjoera' en droeg de mensen op te vasten. maar toen later vasten gedurende de ramadan verplicht werd, werd de verplichting tot vasten beperkt tot de ramadan en de verplichte aard van het vasten op de dag van ‘asjoera' werd opgegeven. een ieder die dat wenst mag dan vasten en wie dat niet wil hoeft het niet te doen.» [soenan aboe dawoed]de profeet,sall-allahu alayhi wa sallam, vastte gewoonlijk echter op de dag van 'asjoera' zelfs nadat het vasten tijdens de ramadan verplicht was geworden. abdullah ibn moesa, radi-allahu anhu, overleverde dat: «de profeet, sall-allahu alayhi wa sallam, gaf de voorkeur aan het vasten op ‘asjoera' boven het vasten op andere dagen en gaf de voorkeur aan het vasten tijdens de ramadan boven het vasten op 'asjoera'». [bukhari en muslim]kortom, uit een aantal authentieke ahadith wordt duidelijk dat vasten op de dag van  'asjoera' soenna van de profeet, sall-allahu alayhi wa sallam, is, en het geeft iemand recht op een grote beloning. volgens een andere hadith is het aan te raden dat vasten van de dag van 'asjoera'  moet worden voorafgegaan oftewel worden gevolgd door een andere dag van vasten. dit betekent dat iemand twee dagen zou moeten vasten: de9e en de 10e van moeharram of de 10e en de 11e. de reden voor deze extra vasten zoals dit door de profeet, sall-allahu alayhi wa sallam, is genoemd, is dat de joden alleen op de dag van 'asjoera’ vastten, en dat de profeet, sall-allahu alayhi wa sallam, onderscheid wilde maken tussen de manier van vasten van de moslims en die van de joden. daarom raadde hij de moslims aan om een andere dag vasten toe te voegen aan de dag van 'asjoera'. wat hier boven werd genoemd wordt allemaal ondersteund door authentieke bronnen over asjoera.misvattingen en ongegronde tradities

 

 
er zijn echter een aantal legendes en misvattingen met betrekking tot asjoera' die er in zijn geslaagd hun weg te vinden naar het verstand van de achtelozen, maar ze hebben geen ondersteuning van de authentieke islamitische bronnen. een aantal veel voorkomende zijn deze: dit is de dag waarop adam,alayhi salam, werd geschapen. dit is de dag waarop abraham, alayhi salam, werd geboren. dit is de dag waarop allah, subhanahu wa ta’ala, het berouw van sayyidina adam, alayhi salam, accepteerde. dit is de dag waarop de qiyaamah (dag der opstanding) plaats zal hebben. degene die op de dag van 'asjoera' een bad neemt zal nooit ziek worden.
 
al deze en soortgelijke grillen en invallen zijn totaal ongegrond, en de tradities waar men naar refereert hebben geen enkele kredietwaardigheid.
 
sommige mensen denken dat het soenna is om een bepaald soort eten klaar te maken op de dag van 'asjoera'. ook deze gewoonte heeft geen enkele basis in de authentieke islamitische bronnen.
 
sommige andere mensen schrijven de gewijdheid van 'asjoera' toe aan het martelaarschap van sayyidna husain, radhi-allahu anhu, tijdens zijn slag met het syrische leger. zonder twijfel is het martelaarschap van sayyidina husain, radhi-allahu anhu, één van de meest tragische episodes in onze geschiedenis. maar de gewijdheid van 'asjoera' kan niet worden toegeschreven aan deze gebeurtenis om de simpele reden dat de gewijdheid van 'asjoera' werd opgericht tijdens de dagen van de profeet, sall-allahu alayhi wa sallam, lang voor de geboorte van sayyidna husain, radhi-allahu anhu.
 
integendeel, het is een van de verdiensten van sayyidna husain, radi-allahu anhu, dat dit martelaarschap plaats vond op de dag van 'asjoera'.
 
een andere misvatting over de maand moeharram is dat een slechte of ongeluksmaand zou zijn, omdat sayyidna husain, radhi-allahu anhu, tijdens die maand werd omgebracht. en het komt door deze misvatting dat een hoop mensen vermijden om in de maand moeharram een huwelijksceremonie te voltrekken. dit is ook weer een ongegrond denkbeeld, wat tegengesteld is aan de duidelijke leringen van de qor’an en de soenna. als de dood van een hoogstaande persoon op een bepaalde dag die dag voor de rest van de toekomst een ongeluksdag zou maken, dan zou je met moeite een dag in het jaar kunnen vinden die vrij is van ongeluk, omdat iedere dag wel in verband kan worden gebracht met het overlijden van een of andere belangrijke persoon. de qor’an en de soenna van de profeet, sall-allahu alayhi wa sallam, hebben ons bevrijd van zulke bijgelovige overtuigingen.
 

geweeklaag en rouwennog een verkeerde gewoonte die aan deze maand is gerelateerd is het houden van ceremonieën van jammerklachten en rouwen ter nagedachtenis van het martelaarschap vansayyidna husain, radhi-allahu anhu. zoals we zonet al noemden, is het voorval van karbala één van de meest tragische gebeurtenissen in onze geschiedenis, maar de profeet, sall-allahu alayhi wa sallam, heeft ons verboden rouwceremonieën te houden over de dood van welke persoon dan ook. de mensen van zjahiliyyah (onwetendheid) rouwden gewoonlijk over hun doden door middel van luide jammerklachten, door hun kleren kapot te scheuren en zichzelf op de wangen en tegen de borst te slaan. de profeet, sall-allahu alayhi wa sallam, weerhield de moslims om dit te doen en leidde hen naar het tonen van geduld door te zeggen :"innaa lillaahi wa innaa ilayhi raazji'oen". er bestaan verschillende ahadith over dit onderwerp. om een paar op te noemen:«hij is niet van onze groep, die zijn wangen slaat, zijn kleren scheurt en schreeuwt op de manier van de mensen van zjahiliyyah.» [sahih bukhari].alle authentieke rechtsgeleerden zijn het er unaniem over eens dat rouwen van deze soort ontoelaatbaar is. zelfs sayyidna husain, radhi-allahu anhu, adviseerde vlak voor zijn overlijden zijn geliefde zuster sayyidah zainab, radhi-allahu anha, om niet op deze manier over zijn dood te rouwen. hij zei: "mijn lieve zuster! ik zweer op jou dat in het geval ik sterf, jij je kleren niet zal scheuren, noch zal je jouw gezicht openkrabben, noch zal je iemand vervloeken ter wille van mij, noch zal je smeken om je dood." (al-kamil, ibn kathir vol. 4 pag. 24)het blijkt duidelijk uit dit advies van sayyidna husain, radhi-allahu anhu, dat deze soort van rouwen wordt veroordeeld, zelfs door de gezegende persoon voor wie deze rouwceremonieën worden gehouden. elke moslim zou dit soort praktijken moeten vermijden en zich houden aan de leringen van de profeet, sall-allahu alayhi wa sallam, en zijn geliefde kleinkind sayyidna husain, radhi-allahu anhu.

Previous article Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day