1. Articles
  2. Het verhelpen van onbegrip
  3. Islam en rente

Islam en rente

Under category : Het verhelpen van onbegrip
2260 2012/12/19 2024/06/19

De Islam verwerpt rente

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper, diens familie en metgezellen.

Ribaa staat voor het afdragen van rente over geleend kapitaal om uitstel van betaling te krijgen. De naam die aan deze vorm van Ribaa wordt gegeven is Ribaa an-Nasie’ah. Er bestaan ook andere vormen van Ribaa, maar over het algemeen is Ribaa in al haar gedaantes verboden binnen de Islam. Deze wordt zelfs geschaard onder de allergrootste zonden. Het is voldoende om te weten dat Allah de oorlog heeft verklaard aan degenen die zich daaraan vergrijpen en hen totale vernietiging in het vooruitzicht heeft gesteld. Hij zegt (interpretatie van de betekenis): “Allah zal de rente (volledig) teniet doen.” (Soerat al-Baqarah: 276)

Ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis): “O jullie die geloven, vreest Allah en geeft op wat er rest van (de door jullie gevraagde) rente, indien jullie gelovigen zijn.” (Soerat al-Baqarah: 278)

Als het gaat om het verbod op rente binnen de Islam wordt er geen onderscheid gemaakt tussen een klein of groot bedrag, want Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “En als jullie het niet doen (het laten van rente), wees dan voorbereid op een oorlog van (de kant van) Allah en Zijn Boodschapper. Als jullie dan berouw tonen (aangaande de rente) dan hebben jullie (recht op) jullie (oorspronkelijke) kapitaal.” (Soerat al-Baqarah: 279)

Ook heeft het verbod niet alleen betrekking op de ontvanger van rente, maar ook op de gever en iedereen die bijgedragen heeft aan de totstandkoming van een renteakte. De Profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk degene die rente nuttigt, degene die het geeft, degene die het (schriftelijk) vastlegt en de twee personen die als getuigen optreden vervloekt.(Moeslim)

Als belangrijkste reden voor dit verbod geldt het feit dat de Islam zaken zoals ruimhartigheid en gulheid aanmoedigt en geldbezitters beweegt om de armen te hulp te schieten middels liefdadigheid en renteloze leningen.

Een systeem dat daarentegen gebaseerd is op rente kenmerkt zich door zelfzuchtigheid en hebzucht en loopt door het exponentiele karakter volledig uit de hand. De kloof tussen rijk en arm wordt daarbinnen met de dag steeds groter en voorspelt niets goeds. De laatste financiële crisis heeft dan ook de kwetsbaarheid van zo’n systeem aangetoond en sluit aan bij de volgende Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis): “Allah zal de rente (volledig) teniet doen.” (Soerat al-Baqarah: 276)

Het is in geen enkel opzicht en op geen enkele manier toegestaan voor een moslim om zich schuldig te maken aan rente. Degene die meent dat het verbod kan verschillen afhankelijk van plaats, tijd en omstandigheden heeft zich schuldig gemaakt aan het liegen over Allah. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis): “En zegt niet over datgene wat jullie tongen aan leugens beschrijven: ,,Dit is Halaal en dit is Haraam”, om (daarmee) leugens over Allah te verzinnen.” (Soerat an-Nahl: 116)

Ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis): “Degenen die van rente eten, zullen in geen andere hoedanigheid opstaan dan die van degene die door de satan tot bezetenheid is geslagen.” (Soerat al-Baqarah: 275)

Tot onze grote spijt zien wij dat sommige moslims er niet voor terugdeinzen om met een rentelening een huis te kopen, een zaak te beginnen en dergelijke. Zij roepen hiermee de Woede en de Bestraffing van Allah over zich heen. Het bestaan van uitspraken die deze verschrikkelijke daad goedpraten, kan niet als excuus worden aangevoerd voor dit foute gedrag. Een moslim dient namelijk alleen af te gaan op datgene wat in de Koran en de Soennah vermeld staat.

Wat betreft het kopen of huren van spullen van iemand die zich heeft verrijkt met rente, dit is toegestaan aangezien de moslim niet verantwoordelijk wordt gehouden voor andermans daden. Over dit laatste bestaat consensus onder de geleerden, omdat de Profeet (vrede zij met hem) handel dreef met en at bij niet-moslims die zich schuldig maakten aan rente en andere verderfelijkheden.

Tot slot vragen wij Allah eenieder te leiden tot het goede.

 

Previous article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day