1. Articles
  2. Het verhelpen van onbegrip
  3. Zijn moeder zal kwaad zijn als hij Moederdag niet viert

Zijn moeder zal kwaad zijn als hij Moederdag niet viert

Under category : Het verhelpen van onbegrip
6574 2009/03/15 2024/05/26
Article translated to : English Español

 

zijn moeder zal kwaad zijn als hij moederdag niet viert

het vieren van moederdag is iets wat nieuw ingevoerd is waar de profeet (vrede en zegeningen van allah zijn met hem) en zijn metgezellen (moge allah tevreden over hen zijn) niet aan deden. het is tevens het imiteren van de koffaar (de ongelovigen) en ons is opgedragen ons van hen te onderscheiden. vandaar dat het niet is toegestaan om dit te vieren of om je moeder in dat geval te gehoorzamen, omdat de profeet (vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “er is geen gehoorzaamheid als het een zonde betreft; gehoorzaamheid is alleen in dat wat juist en behoorlijk is.” verteld door al-bukhari, 7257; muslim, 1840. 

 

 
we zouden door moeten gaan om haar te eren en haar vriendelijk te behandelen, en door te gaan om te proberen haar ervan te overtuigen dat deze viering een nieuw ingevoerd iets is. de profeet (vrede en zegeningen van allah zijn met hem) zei: “de slechtste zaken zijn die nieuw ingevoerd of bedacht zijn, en iedere nieuw ingevoerde zaak is een dwaalspoor.” verteld door muslim, 867; al-nasaa’i, 1578. al-nasaa’i’s verslag voegt het volgende eraan toe: “en iedereen die op een dwaalspoor komt zal in het vuur zijn.”

 

 
de moeder heeft gedurende haar hele leven recht op respect en eerbied, en op het aanhouden van de familiebanden, dus waarom zouden we daar één bepaalde dag voor uitpikken om haar dan te eren?  
daarnaast is dit bedenksel naar ons over komen waaien vanuit maatschappijen waarin ongehoorzaamheid aan de ouders wijdverspreid is, waarin moeders en vaders op hun oude dag alleen toevlucht vinden in bejaardentehuizen, waar ze alleen worden gelaten en niemand hen komt bezoeken, waar ze hun dagen slijten in zorgen en verdriet. dus denken ze dat door hun moeders één dag per jaar te eren, de zonde van ongehoorzaamheid tegenover haar tijdens de rest van het jaar uit zal wissen. 

 

 
maar ons als moslims is opgedragen om onze ouders te eren en de familiebanden aan te houden, en het is ons verboden onze ouders ongehoorzaam te zijn. in onze religie is iets aan moeders gegeven dat in geen enkele religie aan hen is gegeven; er wordt voorrang gegeven aan de rechten van de moeder boven die van de vader, zoals al-bukhari (5514) en muslim (4621) vertelde dat aboe hourayrah (moge allah tevreden over hem zijn) zei: «er kwam een man bij de boodschapper van allah (vrede en zegeningen van allah zijn met hem) en zei: “o boodschapper van allah, wie heeft het meeste recht op mijn goede gezelschap?” hij zei: “je moeder.” hij zei: “en wie daarna?” hij zei: “je moeder.” hij zei: “en wie daarna?” hij zei: “je moeder.” hij zei: “en wie daarna?” hij zei: “en dan je vader.” »

 

 
je moeder eren houdt niet op, zelfs wanneer ze overlijdt, want ze worden geëerd tijdens het leven en na de dood. dit gebeurt door het verrichten van het begrafenisgebed, het smeken voor haar vergiffenis, haar laatste wensen uit te voeren en door haar familie en vrienden te eren.  
laten we ons houden aan deze geweldige religie en diens gedragsregels en reglementen volgen, omdat ons dat volstaat als leiding en barmhartigheid. 

 

 
sheikh ‘ali mahfoudh (moge allah hem genadig zijn) zei, toen hij uitlegde hoe deze viering van moederdag een nabootsing is van de koffaar: 
bij het uitleggen van de ernst van het vieren van feesten anders dan de islamitische aïds, verklaarde de profeet (vrede en zegeningen van allah zijn met hem) dat sommige mensen of groepen in zijn ummah de mensen van het boek zouden volgen in een aantal van hun rituelen en tradities, zoals wordt verteld in de hadith van aboe sa’ied al-goedri (moge allah tevreden over hem zijn), die zei dat de profeet (vrede en zegeningen van allah zijn met hem) zei: “ze zullen de gewoontes volgen van degenen die er voor hen waren, handspanne bij handspanne, el bij el, totdat ze zelfs wanneer ze een hagedissenhol binnen zouden gaan, zij hen zouden volgen.” we zeiden: “o boodschapper van allah, (bedoelt u) de joden en christenen?” hij zei: “wie anders?” verteld door al-bukhari en muslim. 

 

 
de liefde om na te bootsen, zelfs al is het iets dat in het hart van de mens bestaat, is verboden in sharia, als degene die wordt nagebootst van ons verschilt in geloof en manier van denken, vooral wanneer datgene dat wordt nagebootst religieuze overtuiging is of daden van aanbidding, of als het een ritueel of traditie is. toen de moslims verzwakten in deze tijd, werd het nabootsen meer wijdverspreid en vele westerse tradities en gewoontes werden ingeburgerd, hetzij dat het te maken heeft met verbruiksartikelen of met gedrag en opvattingen. een van deze gewoontes is het vieren van moederdag. einde citaat. 

 

 
sheikh mohammed ibn salih ibn ‘uthaymien (moge allah hem genadig zijn) werd gevraagd over het vieren van moederdag en hij antwoordde: 
alle feesten die anders zijn dan de aïd feesten die de islam voorschrijft, zijn nieuw ingevoerde feesten die niet bekend waren in de tijden van de rechtgeleide salaf, en kunnen net zo goed van niet-moslims zijn gekomen, waarbij het in dat geval een nieuwe invoering is (bid’aah) alsook de nabootsing van de vijanden van allah. de feesten die in de islam worden beschreven zijn welbekend bij de moslims: dat zijn aïd al-fitr en aïd al-adha, en de wekelijkse “aïd” de jumu’ah, vrijdags. naast deze drie is er geen andere feestdag in de islam. alle feesten die in zijn gevoerd naast deze, moeten worden verworpen omdat het bedenksels zijn en vals volgens de wetten van allah, omdat de profeet (vrede en zegeningen van allah zijn met hem) zei: “een ieder die iets in deze zaak van ons introduceert dat daar geen deel van is, het zal worden geweigerd,” wat wil zeggen dat het naar hem terug zal worden gegooid en het zal niet door allah worden aanvaard. volgens een andere versie: “een ieder die welke daad dan ook verricht wat geen deel is van deze zaak van ons, het zal worden geweigerd.” 

 

 
als je dit duidelijk is, dan is het niet toegestaan om wat teken dan ook van feestelijkheid te tonen op dit feest, in dit geval moederdag. het is niet toegestaan vreugde en blijdschap te tonen, cadeautjes te geven, etc.  
de moslim zou trots moeten zijn op zijn religie en zich houden aan de limieten die allah en zijn boodschapper hebben aangegeven in deze religie, die allah (verheven is hij) voor zijn dienaren heeft gekozen, en hij zou daar niets aan toe moeten voegen of er iets van nalaten.  wat de moslim zou moeten doen is niet elk nieuw idee dat zich voordoet blindelings volgen, maar zijn karakter zou in overeenstemming moeten zijn met de sharia van allah, zodat hij een leider zal zijn en een voorbeeld, niet een volgeling, omdat de sharia van allah – alle lof zij aan allah – compleet is in alle opzichten, want allah (verheven is hij) zegt (wat als volgt kan worden vertaald): 
“deze dag heb ik voor jullie de religie vervolmaakt, en heb ik mijn gunst voor jullie volledig gemaakt, en heb ik de islam voor jullie als godsdienst gekozen.” [al-maa'idah 5:3] 

 

 
het recht van de moeder is groter dan recht te hebben op één dag per jaar te worden geëerd, het recht van de moeder over haar kinderen is juist dat zij voor haar zouden moeten zorgen, en haar gehoorzamen, zolang dit niet ongehoorzaamheid aan allah met zich meebrengt, te allen tijde en waar dan ook. 
Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day