1. Articles
  2. Het verhelpen van onbegrip
  3. Is het toegestaan heiligen aan te roepen?

Is het toegestaan heiligen aan te roepen?

Under category : Het verhelpen van onbegrip
5844 2009/03/21 2024/06/22
Article translated to : English Español

 

is het toegestaan heiligen aan te roepen?

een aantal zaken hoort iedere moslim ten volle te beseffen:

1. inde islam mogen we geen ander dan allah vragen, bidden of smeken. vandaar dat we verscheidene keren per dag in ons gebed herhalen: “u alleen aanbidden we en u alleen vragen we om hulp.” (al fatiha 1:5)

2. de profeet (vrede en zegeningen zijn met hem) zei tegen zijn neef, ibn ‘abbas: “als je iets vraagt, vraag allah dan, als je hulp zoekt, zoek je hulp bij allah.”

3. inde qor’an zegt allah (verheven is hij) dat hij “dichterbij ons is dan onze eigen halsader.” (qaf 50:16), en dat hij onze allerdiepste gevoelens kent, zelfs voordat we ze uiten.

4. hij (allah) verzekert ons ook dat ongeacht hoe erg onze zonden ook zijn, we kunnen ons altijd rechtstreeks op hem beroepen, zonder iemand die bemiddelt. hij heeft ook beloofd dat hij ons zal beantwoorden, zolang als we ons serieus tot hem wenden.

in het licht van wat hierboven is gezegd, kan geen enkele moslim denken dat er enige rechtvaardiging is in de islam om iemand anders dan allah aan te roepen. als je dat zou doen zou het slechts sjirk zijn, oftewel het toekennen van deelgenoten aan allah (verheven is hij). zulke praktijken hebben nooit bestaan bij de beste generaties van de islam. ons is opgedragen hun voorbeeld te volgen in de religie.

verder zegt de qor’an het volgende over de afgodendienaars in mekka, die goden anders dan allah aanbeden, toen ze zeiden: ‘we aanbidden hen slechts om zodoende dichter bij allah te komen.’ (az-zoemar 39:3), en ‘zij zijn onze bemiddelaars voor allah.’ (yoenoes 10:18)

daarom is het gegarandeerd juist om de conclusie te trekken dat de gewoonte om heiligen aan te roepen, dode of levende, niets anders is dan een vorm van sjirk. geen enkele moslim moet zich inlaten met zulke praktijken, als hij zijn religie intact wil houden.

Previous article Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day