1. Articles
  2. Het verhelpen van onbegrip
  3. Hijab van de lichaamsdelen

Hijab van de lichaamsdelen

Under category : Het verhelpen van onbegrip
4763 2011/01/10 2024/05/27
Article translated to : English Español

 

hijab van de lichaamsdelen

 

ze vroeg me: “draag jij de hijab (islamitische bedekking)?”

ik zei: “wat voor hijab?”

ze zei: “de hijab van de lichaamsdelen.”

ik vroeg: “wat voor soort hijab is dat?”

ze zei: “het is de perfecte hijab.”

ik zei: “ik dacht dat mijn gewaad en hoofdbedekking mijn hijab waren.”

ze zei: “dat is de buitenste hijab. die kan iedereen dragen.”

ik zei: “wie houdt deze hijab waar jij het over hebt dan in acht?”

ze zei: “het hoort bij degenen die geliefd zijn.”

ik zei: “bij wie zijn die geliefd?”

ze zei: “ze zijn geliefd bij allah de genadige die berouw accepteert.”

ik zei: “alleen maar om de hijab?”

ze zei:“deze hijab heeft een verhaal, en elk verhaal begint ergens..

 

respecteer de hijab die je hele lichaam beschermt tegen het begaan van zonden, dierbare zuster, zodat je altijd tevreden zult zijn.  allah de almachtige zegt (wat betekent): {o tot rust gekomen ziel. keer terug naar jouw heer, behaagd en welbehaagd (ontvangen door hem).} [qor’an 89: 27-28]

 

hijab van de ogen

respecteer deze, zuster, omdat je door het kijken jouw ogen zina (ontucht) kunnen plegen.

wees je ervan bewust dat de schepper jou ziet, en sla je blik neer.

waarom hoor je je blik neer te slaan?

omdat het kijken naar dat wat niet geoorloofd is, je mogelijk moeilijkheden en onrust zal brengen.

bij allah, het hart klaagt en de ziel huilt, maar jij, arme zuster, bent onoplettend en onvoorzichtig.

de arrogante ziel is in de war door begeertes.

wat een verlies! weet je dat de wereld een bedrijf is, waarvan het kapitaal gehoorzaamheid is, en je winst tevredenheid?

 

hijab van de tong

bescherm je tong tegen het benadelen van anderen net zoals je jezelf beschermt tegen nadeel.   

spreek geen kwaad over geen enkele vrouw, bewerend dat je de waarheid spreekt, want zij kan kwaad over jou spreken, en absoluut de waarheid spreken.

de waarheid is dat jullie elkaar niet moeten beledigen, jij noch zij.

allah de almachtige zegt (wat betekent): {en spreekt geen kwaad over elkaar in elkaars afwezigheid. zou iemand van jullie het vlees van zijn dode broeder willen eten? jullie zouden het zeker haten. en vreest allah; voorwaar, allah is berouwaanvaardend, meest barmhartig.} [qor’an 49: 12]

hoeveel dode lichamen heb jij opgegeten, onder het pretext ‘de waarheid te spreken’?

waarom heb je je tot zoiets verlaagd?

wanneer zal je verzadigd zijn?

 

hijab van de handen

laat je handen niemand onrecht aandoen. neem geen onwettig geld aan.

lees over de bestraffing die je in deze wereld kan verwachten voordat je naar het hiernamaals gaat, als je spot met mijn woorden.

schud geen handen met (mannelijke) vrienden of buren, jouw handen zullen spreken en tegen je getuigen op een dag wanneer geen vriend je tot nut zal zijn, en wanneer je zult worden geëerd of te schande worden gemaakt.

 

 

hijab van het hart

het is de parel van de rechtschapen ziel en de verheven geest, dit is wat je behaagd en welgevallig bij jouw heer zal maken.

ben jij zondig, maar desondanks vraag je geen vergiffenis van allah de almachtige?

wee aan het hart dat bij een wrede ziel verblijft!

maak jouw hart een plaats om ermee van de barmhartige te houden.

verdrijf er de influisteringen van de satan uit.

zeg:“op dit moment, heb ik berouw, o barmhartige. geef me alstublieft een verblijfplaats in het paradijs.”

verlicht je hart door het gedenken van allah de almachtige en door het lezen van de qor’an.

heb genade met je ogen door tranen te vergieten.

veeg de hardheid uit je hart.

en laat deze vergankelijke wereld varen.

verhef je geest naar de hemelen.

dank zij aan allah de almachtige, mijn heer;

hij leidde me en eerde me.

welke eer is sterker dan het geloof?

welke zegening is groter dan de islam?

waarom zou ik van iemand anders dan de genadevolle houden?

hij schiep de hemelen, de aarde, en het paradijs voor me.

hij voorzag me van kleding, provisie, en een huis.

en wanneer je de gunsten van allah wilt tellen, dan kan je ze niet opsommen.

dank zij aan allah, dat ik zijn dienaar ben,

en dat mijn hart vol is met liefde voor hem.  

Previous article Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day