1. Articles
  2. Het verhelpen van onbegrip
  3. Inleiding voor fysieke onafhankelijkheid

Inleiding voor fysieke onafhankelijkheid

Under category : Het verhelpen van onbegrip
3706 2011/04/09 2024/05/18
Article translated to : English Español

 

de verdedigers van de vrouwenrechten die trots het recht van de vrouw om te werken verdedigen, verlaten zich niet op een correcte humanitaire filosofie die dit recht beschouwt als een middel tot integratie van beide helften in de maatschappij, namelijk de man en de vrouw, noch is het een uitdrukking van hun geloof dat de islam de vrouw eert en haar ziet als een mens met volledige bekwaamheid. daarom zou ze mee moeten doen om het leven op aarde te ontwikkelen en de rollen als opvolgers op aarde te vervullen. ze beschouwen het recht om te werken als een middel voor de vrouw om haar identiteit als vrouw te vervullen – de economische identiteit die synoniem staat voor financiële onafhankelijkheid van haar mans overwicht, en vrij te zijn van patriarchale overheersing en de mannenmaatschappij, zoals zij het stellen!

 

inleiding voor fysieke onafhankelijkheid

 

fanatieke feministes beschouwen deze onafhankelijkheid als een inleiding voor de fysieke onafhankelijkheid van vrouwen onder het pretext dat mannen de lichamen van hun vrouwen bezitten omdat zij economisch afhankelijk van hen zijn. terwijl ze met hun zieke enthousiasme dit concept propageren, vergeten ze dat de vader verantwoordelijk is om zijn dochter te onderhouden, dat een broer verantwoordelijk is om zijn zuster te onderhouden en een zoon verantwoordelijk is om zijn moeder te onderhouden. zodoende bestaat de economische ondergeschiktheid, zoals zij het noemen, niet alleen binnen het kader van het huwelijk, maar ook binnen het algemene kader van de familie of gezin, waarin de islam een geïntegreerd en onderscheiden perspectief betekent. dit perspectief harmonieert met haar financieel onafhankelijke bestaan met haar recht om te worden onderhouden door haar vader, broer, echtgenoot, zoon, of de moslimgemeenschap – die wordt beschouwd vrouwen te onderhouden die niemand hebben om hen te onderhouden.

 

misvattingen

 

we kunnen niet ontkennen dat er in onze gemeenschap mannen bestaan die hun vrouwen kwellen en hen vernederen alleen maar om het feit dat ze hen financieel onderhouden. dit zou echter geen reden moeten zijn voor de beweringen die door de verdedigers van vrouwenliberalisering en de economische onafhankelijkheid van de vrouw worden gepropageerd. hoe kunnen sociale regels zijn gebaseerd op verdorven concepten en gedrag? feministen beweren dat mannen hun financiële steun van vrouwen uitbuiten om hen zodoende te beteugelen, terwijl de qor’an duidelijke afschildert hoe iedere normale man met zijn opstandige vrouw om moet gaan.

allah de verhevene zegt (wat als volgt kan worden vertaald):

 

{en wat betreft hen (echtgenotes) waarvan jullie ongehoorzaamheid vrezen: vermaant hen, (als dat niet helpt) negeert hen (in bed) en (als dat niet helpt) slaat hen dan (licht). indien zij jullie dan gehoorzamen: zoek dan geen voorwendsel (om hen lastig te vallen). voorwaar, allah is alwetend, kennend.}[quran 4:34]

 

het is duidelijk dat deze toegestane middelen tot correctie geen ontneming van financiën inhoudt of vernedering door verhongering!

 

qiwaamah is een wonder

 

de qiwamah, of het overwicht van de man, is één van de wonderen van de heilige qor’an. als het zou worden begrepen en uitgevoerd in overeenstemming met de doelstellingen en redenen ervan, dan zou er evenwicht, vrede en recht mee worden behaald, voor mannen en vrouwen. een man die een deugdelijk karakter heeft, is er gelukkig mee om verantwoordelijk te zijn voor het financieel onderhouden van vrouwen en voelt dit niet als een last of een ongewenste verantwoordelijkheid. een vrouw met een deugdelijk karakter is er trots op om onder de bescherming van haar echtgenoot te staan, en onder zijn morele en financiële zorg. een vrouw met een deugdelijk karakter gelooft dat de man en zijn vrouw de ware waarde van het gezin vormen.

 

vrouwen zouden moeten begrijpen dat de feministenbeweging er op doelt het gezin en diens structuur af te breken. ze doelen er ook op om de tendens van zowel de man als de vrouw wat het concept van het gezin betreft, te veranderen, zodat ze het zullen gaan zien als een beperking; een typische vorm van formaliseren van de relatie tussen man en vrouw; en een hindernis op de weg van de mans vrijheid en de vrouw haar ambities.

 

in feite hebben de vrouwen die schreeuwen om economische onafhankelijkheid nooit het plezier gevoeld van het financieel te worden onderhouden door een man die haar eert en haar het gevoel geeft dat ze een mens is. ze hebben nooit het gevoel ervaren van de onderscheiding waarbij ze geniet van financiële onafhankelijkheid en van het recht op een financieel bestaan.

 

als ze het zouden proberen en dit voelen! ik hoop dat onze dochters en vrouwen zich verlossen van de illusie dat ze worden vernederd omdat ze door mannen worden onderhouden. iedere vrouw die economisch ‘afhankelijk’ van haar echtgenoot is, zou trots moeten zijn. hij verdient de eer om verantwoordelijk te zijn, en zij verdient de trots om de reden achter die eer te zijn.

Previous article Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day