1. Articles
  2. WEERLEGGEN VAN VERKEERDE OPVATTINGEN
  3. Hoe kan het dat de islam de religie van vrede wordt genoemd terwijl het d.m.v. het zwaard is verspreid?

Hoe kan het dat de islam de religie van vrede wordt genoemd terwijl het d.m.v. het zwaard is verspreid?

6524 2011/03/09 2024/04/18
Article translated to : English

 

hoe kan het dat de islam de religie van vrede wordt genoemd terwijl het d.m.v. het zwaard is verspreid?

 

a.het is een veel voorkomende klacht van sommige niet-moslims dat de islam geen miljoenen volgelingen over de hele wereld zou hebben gehad, als het niet door het gebruik van geweld zou zijn verspreid. de volgende punten zullen duidelijk maken, dat het de innig verbonden kracht van de waarheid, gezond verstand en logica verantwoordelijk waren voor de verspreiding van de islam, allesbehalve verspreiding door het zwaard.  


1. islam betekent vrede. islam komt voort van de wortel ‘salaam’, wat vrede betekent. het betekent ook iemands wil onderwerpen aan allah (swt). de islam is dus een religie van vrede, die wordt verkregen door iemands wilt e onderwerpen aan de opperste schepper, allah (swt).

  2. soms moet geweld worden gebruikt om vrede in stand te houden. niet alle mensen in deze wereld zijn voor het handhaven van vrede en harmonie. er zijn velen die het ontwrichten om zo hun eigen belangen te behalen. soms moet gewels worden gebruikt om vrede te handhaven. het is exact om deze redden dat we een politiemacht hebben die geweld gebruiken tegen criminelen en asociale elementen om vrede in het land te bewaren. de islam propageert vrede. tegelijkertijd roept de islam zijn volgelingen op om te strijden daar waar onderdrukking is. het strijden tegen onderdrukking kan soms het gebruik van geweld vereisen. in de islam kan geweld alleen worden gebruikt om vrede en recht te bevorderen.

 

 


3. de mening van historicus de lacy o’leary: het beste antwoord op de misvatting dat de islam door het zwaard is verspreid, werd door de beroemde historicus de lacy o’leary gegeven in het boek "islam at the cross road" (pagina 8): "de geschiedenis maakt het echter duidelijk, dat de legende van fanatieke moslims die zich door de wereld sloegen en de islam met het zwaardpunt opdrongen aan de rassen die ze overwonnen, is een van de meest absurde denkbeeldige mythe die de historici altijd weer herhalen." 

 

 

4. moslims heersten gedurende 800 jaar over spanje. de moslims in spanje gebruikten nimmer het zwaard om mensen met geweld te bekeren. later kwamen de christelijke kruisvaarders naar spanje en schakelden de moslims uit. er was geen enkele moslim in spanje die openlijk de adhan kon verrichten (de oproep voor het gebed).

 

 


5. 14 miljoen arabieren zijn koptische christenen. moslims waren gedurende 1400 jaren de heersers over arabië. gedurende een paar jaren heersten de britten, en een aantal andere jaren heersten de fransen. globaal heersten de arabieren gedurende 1400 jaar over arabië. vandaag de dag zijn er echter 14 miljoen arabieren die koptische christenen zijn, d.w.z. christenen sinds generaties. als de moslims het zwaard hadden gebruikt dan zou er geen enkele arabier christelijk zijn gebleven. 

 


 

6. meer dan 80% niet-moslims wonen in india. de moslims hebben ongeveer duizend jaar over india geregeerd. als ze hadden gewild, dan hadden ze de macht gehad om iedere niet-moslim van india tot de islam te bekeren. vandaag de dag is meer dan 80% van de indiase bevolking niet-moslim. al deze niet-moslims zijnde indiërs zijn getuige dat de islam niet door het zwaard werd verspreid.  

 

 

7. indonesië en maleisië. indonesië is een land dat de grootste moslimbevolking ter wereld heeft. het grootste deel van de mensen in maleisië zijn moslims. mag ik je vragen welk moslimleger naar indonesië en maleisië ging? 

 

 

8. de oostkust van afrika. gelijksoortig heeft de islam zich snel verspreid over de oostkust van afrika. ook hier kunnen we ons afvragen: “welke moslimleger ging naar de oostkust van afrika?”

 


9. thomas carlyle. de bekende historicus, thomas carlyle, verwijst in zijn boek "heroes and hero worship" naar deze misvatting over het verspreiden van de islam:  "ja ja, het zwaard, maar waar brengt je zwaard je? ieder nieuwe opinie begint bij een minderheid van precies één. in het hoofd van slechts één man. daar zit het in. slechts één man in de wereld gelooft het, het is één man tegen alle andere mensen. dat hij daar een zwaard bij pakt en probeert dat te propageren zal hem van weinig nut zijn. jij zal jouw zwaard dan pakken! over het algemeen zal iets zichzelf propageren als het dat kan.”

 

 

10. er is geen dwang in de religie. met welk zwaard werd de islam verspreid? zelfs als de moslims het hadden kunnen doen, dan mochten ze het niet gebruiken om er de islam meet e verspreiden, omdat de qor’an in het volgende vers zegt: "laat er geen dwang bestaan in de religie: de waarheid steekt duidelijk af tegen dwaling." [al-qor’an 2:256] 

 

 


11. het zwaard van het verstand. het is het zwaard van het verstand. het zwaard dat het hart en verstand van de mensen wint. de qor’an zegt in soerah nahl, hoofdstuk 16 vers 125: "nodig allen uit naar het pad van jouw heer met wijsheid en schone woorden; en redetwist met hen op de manier die het beste en het vriendelijkst is." [al-qur’an 16:125] 

 

 


12. groei van de wereldreligies tussen 1934 en 1984. een artikel in reader’s digest ‘almanac’, het jaarboek van 1986, gaf de statistieken van de groei in procenten van de grootste religies van de wereld in een halve eeuw van 1934 tot 1984. dit artikel verscheen ook in het ‘the plain truth’ tijdschrift. bovenaan stond de islam, die met 235% was toegenomen, en het christendom was met slechts 47% gestegen. mag ik je vragen welke oorlog plaatsvond in deze eeuw waardoor zoveel miljoenen mensen zich bekeerden tot de islam?

 

 


13. de islam is de snelst groeiende religie in amerika en in europa. op het ogenblik is de snelst groeiende religie in amerika de islam. de snelst groeiende religie in europa is de islam. welk zwaard dwingt de mensen in het westen om de islam aan te nemen in zulke grote getallen?

 


14. dr. joseph adam pearson. dr. joseph adam pearson had gelijk toen hij zei:  "mensen die zich zorgen maken over het feit dat op een dag kernwapens in de handen van de arabieren zullen vallen, zien niet in dat de islamitische bom al is gevallen, die viel op de dag dat mohammed (vzzmh) werd geboren."

 

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day