1. Articles
  2. WEERLEGGEN VAN VERKEERDE OPVATTINGEN
  3. De Verzoeking (Fitna) van de Vrouw… Wat is de strekking achter de Vergelijking van de Vrouw met de duivel?

De Verzoeking (Fitna) van de Vrouw… Wat is de strekking achter de Vergelijking van de Vrouw met de duivel?

28690 2009/03/31 2024/07/20
Article translated to : العربية English עברית

 

vermoedens weerlegd

 

de verzoeking (fitna) van de vrouw… wat is de strekking achter de vergelijking van de vrouw met de duivel?

 

mensen vragen waarom de islam de vrouw beschrijft als fitna en wat de betekenis is van de vergelijking met haar en de duivel?

 

wat betreft de eerste vraag, is het belangrijk de betekenis van het woord fitna te begrijpen. het woord fitna wordt genoemd in de koran en de overleveringen van de profeet met verschillende betekenissen, maar wordt het meest gebruikt met de betekenis “beproeving of bezoeking”. zelf weet ik niet of zulke mensen die de islam beschuldigen van het beschrijven van de vrouw als fitna, de ware betekenis van het woord fitna kennen of niet. lezen ze de koran wel?

 

de edele koran laat ons zien dat alle omstandigheden die zich in ons leven voordoen, hetzij goed of slecht, fitna zijn. wat wil zeggen een test of beproeving. allah de almachtige zei: {en wij zullen jullie beproeven met slechtheid en goeds, en tot ons zullen jullie wederkeren} (al anbia' 35) en ook: {hij] die dood en leven als een beproeving [voor jullie om te zien] wie het beste is in zijn daden – en hij is de  verhevene in macht, de vergever} (al mulk 2), en verder: {en weet dat jullie bezittingen en jullie kinderen slechts een beproeving zijn en dat de beloning van allah groot is} (al-anfal 28).

 

om die reden betekent “de vrouw is een fitna" dat de vrouw een beproeving of test is voor de man. met andere woorden, zullen mannen al hun tijd aan hun vrouwen spenderen en hun heer en zijn aanbidding vergeten? zullen mannen allah de almachtige ongehoorzaam zijn met als doel de vrouw? zullen ze verboden blikken op vrouwen werpen? zullen ze ongeoorloofde verhoudingen met hen aangaan? of zullen ze hun fatsoen bewaren en relaties aangaan op de manier die allah de almachtige tevreden stemt?

 

op dezelfde manier is de man een test en beproeving voor de vrouw. dienovereenkomstig, als een knappe en rijke man die allah’s wetten niet naleeft, een vrouw haar hand zou vragen, zou ze dan verleid worden door zijn schoonheid en rijkdom en toestemmen in een huwelijk? of zou ze hem zelfs als vriend nemen en de wetten van allah de almachtige overtreden? of zal ze zich bewust worden van het feit dat ze wordt beproefd en dat ze het aanzoek van zo’n man zou moeten weigeren tot hij zijn geloof praktiseert en haar huwt op de bij allah de almachtige wijze geoorloofde manier?  

 

verder zijn kinderen een beproeving voor hun ouders. zullen kinderen hun ouders van de aanbidding van allah afleiden? zullen de ouders hun kinderen volgens de islamitische manier grootbrengen? of zullen ze hun kinderen op een westerse manier opvoeden en zich op die manier niet houden aan de islamitische leerstellingen en zeden?

 

eigenlijk kan niets als een belediging van de vrouw worden opgevat als we haar als fitna beschrijven. allah de almachtige beschreef kinderen als fitna, is dat dan als een belediging van de kinderen? natuurlijk niet, omdat we weten dat de betekenis van fitna “test” of “beproeving” is. dienovereenkomstig kan de term “fitna” op iedereen worden toegepast, zoals allah de almachtige in het volgende vers heeft gezegd: {en wij hebben sommigen van jullie (mensen) als beproeving voor anderen gemaakt – zullen jullie geduld hebben?} (al-foerqan 20). zodoende is een ieder een beproeving (fitna) voor mensen om hem heen.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

de tweede kwestieis: lijkt de islam voor de vrouw op een duivel? natuurlijk niet.  dit is een volkomen foute bewering, want als we suggereren  - wat onjuist is – dat de islam voor de vrouw als een duivel lijkt, dan moet men de man als een duivel worden gezien uit dit oogpunt, omdat de profeet (vrede en zegeningen zijn met hem) heft gezegd: "mannen en vrouwen zijn eender" d.i. gelijk betreffende dezelfde islamitische leerstellingen, bevelen en bepalingen. dus als we beweren dat vrouwen duivels zijn, dan zijn de mannen dat ook, omdat ze eender zijn!!!

 

in feite is deze bewering (van het zien van de vrouw als duivel) uit de duim gezogen door een aantal mensen zodat anderen de islam tegen zou staan – zoals vaak gebeurt. ze leggen de profetische overleveringen uit op een manier die de oorspronkelijke bedoeling en betekenis tegenspreken met als doel de betekenis te verdraaien. de profetische overlevering die deze kwestie behandelt, is juist en waar, een overlevering door moeslim. de tekst is als volgt: de profeet (vrede en zegeningen zijn met hem) zei: [de vrouw, is gaande en komende, verleidend als de duivel; dus als iemand van jullie een vrouw zien en haar bewondert, laat hem dan geslachtsgemeenschap met zijn vrouw hebben, zodat hij zijn lust kan bevredigen (op een legale manier)].

 

dr. abdoel hakiem sadeq al fetouri heft gezegd: "er is niets beledigends in deze tekst, er staat niets vrouwminachtends of vrouwonterends in; integendeel zegt de tekst dat mannen affectie voor en begeerte naar vrouwen hebben en dat ze graag naar vrouwen kijken; bijgevolg zal het kijken verleiding veroorzaken en kan tot overspel leiden; de vrouw die een man verleidt en hem aanzet tot het plegen van overspel is zodoende net zo verleidend als de duivel die de gelovigen verleidt in het aanzetten tot het plegen van zonden.”

 

de genoemde profetische overlevering kwam samenhangend met het waarschuwen van de vrouwen mbt de gevolgen van het niet dragen van hun hiezjeb (de islamitische bedekking) met als doel mannen niet te verleiden. de profetische overlevering bevatte ook een profetische remedie tegen zulk een verleiding, namelijk dat de man geslachtsgemeenschap met zijn vrouw zou moeten hebben als hij begeerte voelt om op die manier zijn lusten op de legale manier te bevredigen.

 

de bovengenoemde verdenkingen kwamen vanuit een fout begrip van rang en waardigheid van de vrouw in de islam en de verkeerde veronderstellingen over de islam, en dat het de partij van de man kiest. ook was de man beschreven als duivel wanneer hij anderen de details van zijn geslachtsgemeenschap met zijn vrouw vertelde. de profeet (vrede en zegeningen zijn met hem) beschreef een man die anderen details geeft over zijn geslachtsgemeenschap met zijn vrouw als volgt: (ze zijn net als een duivel en duivelin die elkaar ontmoetten en gemeenschap met elkaar hadden terwijl de mensen naar hen kijken") verteld door ahmad.

 

bijgevolg heeft de vergelijking met de duivel niets met de sexe te maken; man of vrouw, maar het houdt verband met de daad die door de man of de vrouw wordt gedaan. dit is een van de uitdrukkingen die in de arabische taal worden gebruikt die niet aanduidt dat de man of vrouw zelf een duivel(in) is, zoals door sommige mensen wordt beweerd.

 

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day