1. Articles
  2. WEERLEGGEN VAN VERKEERDE OPVATTINGEN
  3. Tegenargumenten betreffende beweringen over de meervoudige huwelijken van de Profeet

Tegenargumenten betreffende beweringen over de meervoudige huwelijken van de Profeet

11031 2008/05/18 2024/05/20
Article translated to : English

 

tegenargumenten betreffende beweringen over de meervoudige huwelijken van de profeet
 
de profeet mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem) had in totaal elf vrouwen waarvan negen gelijktijdig. een moslim mag echter met niet meer dan vier vrouwen tegelijkertijd trouwen. hoe komt dat?
de vooraanstaande moslimgeleerde sheikh yusuf al-qaradawi verklaart als antwoord op deze vraag het volgende: 
 
 
"voor de komst van de islam, was het een gewoonte om met een ongelimiteerd aantal vrouwen te trouwen. het oude testament verklaart dat david 100 vrouwen had, en salomo had 700 vrouwen en 300 bijvrouwen. de islam verklaarde huwelijken met meer dan vier vrouwen echter ongeldig. 
 
 
 
wanneer een man moslim werd en meer dan vier vrouwen had, dan zei de profeet (vrede en zegeningen zijn met hem) tegen hem: “kies slechts vier uit en ontbind het huwelijk met de rest van hen.” 
 
 
 
polygynie is toegestaan in de islam op voorwaarde dat de man al zijn vrouwen gelijk behandelt, anders zou hij met slechts één moeten trouwen. allah de almachtige zegt: “en als je vreest dat je geen recht kan doen (aan zo veel) trouw dan (slechts) één.” (an-nisa': 3) 
 
 
 
allah de almachtige gaf de profeet mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem) echter iets dat geen enkele ander moslim is toegestaan. de almachtige stond hem toe alle vrouwen te houden die hij had gehuwd en droeg hem niet op van hen te scheiden, hen te vervangen, en om met geen andere vrouwen te trouwen. allah almighty says: “daarna (o mohammed) zijn de (andere) vrouwen niet toegestaan en ook niet dat jij hen vervangt door (andere) echtgenotes, ook al word jij aangetrokken door hun schoonheid, behalve de slavinnen waar jij over beschikt…..” (al-ahzab: 52) 
 
 
 
dit komt omdat de echtgenotes van de profeet (vrede en zegeningen zijn met hem) een speciale status hebben: ze worden in de qor’an genoemd als moeders van de gelovigen. allah de almachtige zegt: “de profeet is dichter bij de gelovigen dan zijzelf, en zijn vrouwen zijn (als) hun moeders.” (al-ahzab: 6) 
 
 
 
dankzij deze eervolle positie, was het voor de vrouwen van de profeet (vrede en zegeningen zijn met hem) verboden om te hertrouwen na de profeet (vrede en zegeningen zijn met hem). allah de almachtige zegt: “en jullie moeten de boodschapper van allah niet kwetsen, noch zijn vrouwen huwen na hem.” (al-ahzab: 53) 
 
 
 
dit betekent dat als hij van hen zou zijn gescheiden, dan zou hen het huwelijk voor de rest van hun leven zijn ontzegd, en dan zou hen tevens de eer zijn ontzegd van deel uit te maken van de profeets familie, wat een oneerlijke straf zou zijn geweest, omdat ze niets fout hadden gedaan. 
 
 
 
stel je voor dat allah de profeet (vrede en zegeningen zijn met hem) had opgedragen slechts vier van zijn vrouwen te kiezen en van de rest te scheiden. dit zou betekenen dat vier van hen als moeders van de gelovigen zouden zijn gekozen en de andere vijf deze eer zou worden ontzegd. dit zou een zeer vervelende situatie zijn geweest, omdat niet één van deze voorbeeldige vrouwen het verdiende uit de familie van de profeet te worden gestoten en de eer te worden ontzegd die ze had verdiend. 
 
 
 
daarom was het allah’s wil dat ze de vrouwen van de profeet zouden blijven, als uitzondering voor hem alleen. dit is gebaseerd op allah’s woorden: “zeg: “voorwaar, de gunst is van de hand van allah, die hij geeft aan wie hij wil; allah is alomvattend, alwetend.” (al `imran: 73) 
 
 
 
wat het antwoord op de vraag betreft: waarom trouwde de profeet (vrede en zegeningen zijn met hem) eigenlijk met negen vrouwen? we kunnen zeggen dat dit welbekend is. hij trouwde niet met hen om de redenen die de oriëntalisten valselijk beweren. het waren geen vleselijke begeertes waarom de profeet welke vrouw van hem dan ook huwde. als hij zou zijn zoals ze beweren, dan had hij niet als jonge man een vrouw getrouwd die 15 jaar ouder dan hem was. hij was 25 jaar toen hij met khadija trouwde, die twee keer eerder getrouwd was geweest en vele kinderen had. 
 
 
 
de profeet (vrede en zegeningen zijn met hem) bracht zijn jonge jaren in geluk met haar door. toen zij stierf, noemde hij dat jaar “het jaar van verdriet”. hij hield zoveel van haar, respecteerde haar en sprak zo veel lof over haar zelfs na haar dood, in die mate dat `a’ishah (moge allah tevreden over haar zijn) jaloers op khadijah was ondanks het feit dat ze niet meer in leven was. 
 
 
 
op de leeftijd van 53, na de dood van khadijah en na de hijrah (verhuizing naar medina), begon de profeet (vrede en zegeningen zijn met hem) met andere vrouwen te trouwen. hij trouwde met sawdah bint zam`ah, een wat oudere vrouw, om zijn huisvrouw te zijn. hij trouwde met de dochter van aboe bakr, die zijn vriend en metgezel was, om zo hun relatie te versterken hoewel ze nog te jong was om te trouwen. daarna trouwde hij met hafsah, `umars dochter, zodat aan zijn beide metgezellen, aboe bakr en `umar, dezelfde eer zou worden gegeven, hoewel hafsah een weduwe was en niet knap. 
 
 
 
hij trouwde ook met umu salamah die weduwe was. toen haar echtgnoot, abu salamah, stierf, dacht ze dat ze nooit een betere echtgenoot zou kunnen vinden. ze waren beide verhuisd en hadden een hoop ontberingen doorstaan ter wille van de islam. ze zei verdrietig toen ze weduwe werd: “voorwaar, aan allah behoren wij, en voorwaar, tot hem zullen wij terugkeren.” (al-baqarah: 156) ze bad, en vroeg allah haar te helpen en haar te belonen met een betere echtgenoot, maar ze vroeg zich af of ze ooit met iemand zou kunnen trouwen die beter dan haar (wijlen) echtgenoot zou zijn. allah beloonde haar zodoende voor haar verdriet en schonk haar een echtgenoot die veel beter was, de profeet mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem). hij trouwde met haar en beloonde haar voor het verlies van haar echtgenoot en het verlaten van haar familie om zodoende naar medina te verhuizen. 
 
 
 
de profeet mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem) trouwde met juwayriyah bint al-harith om zo haar familie aan te moedigen moslims te worden. tijdens de expeditie van bani al-mustaliq, namen de moslims veel van juwayriyah's familie gevangen, en toen de metgezellen van de profeet hoorden dat de profeet (vrede en zegeningen zijn met hem) met haar was getrouwd, lieten ze de gevangenen vrij omdat ze familie van de profeet mohammed waren geworden. en verwanten horen niet gevangen te worden genomen. 
 
 
 
de andere echtgenote was um habibah, de dochter van aboe soefyan en hij was de grootste vijand van de islam. ze had haar vader verlaten en gaf er de voorkeur aan met haar echtgenoot naar abessinië te emigreren (al-habashah) ter wille van de islam. maar toen stierf haar echtgenoot en stond ze er alleen voor in een vreemd land. wat zou je van de profeet verwachten in zo’n geval? zou hij haar zo zonder hulp laten? natuurlijk niet! daarom stuurde hij zijn huwelijksaanzoek naar negus (an-najashi), de koning van abessinië, en gaf hem de volmacht haar bruidsschat te betalen en het huwelijkscontract klaar te maken terwijl hij in medina was. ook een goede reden voor dit huwelijk was dat het huwen met de dochter van aboe soefyan hem minder vijandig tegen de islam zou maken door zijn nieuwe verwantschap. 
 
 
 
daarom is het dus wel duidelijk dat hij geen van zijn vrouwen huwde voor begeerte of wereldse belangen, maar voor de bestwil van de islam, om zodoende de banden tussen de mensen aan te sterken en de nieuwe religie, vooral omdat verwantheid en bloedverwantschap erg gerespecteerd waren onder de arabieren. 
 
 
 
concluderend kunnen we zeggen, dat de profeet, door het trouwen met deze vrouwen, er op doelde de arabieren te verenigen en vele problemen op te lossen. zijn vrouwen werden de moeders van de gelovigen, onderwijzeressen van de moslim ummah, bij zaken die het gezin en vrouwen aangaan, en die ons veel vertelden over zijn gezinsleven, zelfs over intieme situaties. 
 
 
 
iedereen heeft privézaken behalve de profeet (vrede en zegeningen zijn met hem) die de mensen vroeg alles over zijn leven te vertellen om zodoende de moslim ummah te leren wat goed is en wat slecht. 
 
 
 
het belangrijkste punt is dat de profeet (vrede en zegeningen zijn met hem) een goed voorbeeld gaf voor de moslims op alle gebieden van het leven, daarbij inbegrepen het gezinsleven. een moslimman kan erg goede lessen leren van het leven van de profeet (vrede en zegeningen zijn met hem) en van hoe hij zijn vrouwen behandelde.
Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day