1. Articles
  2. WEERLEGGEN VAN VERKEERDE OPVATTINGEN
  3. Hoe leg je het huwelijk met ‘A’isha uit die toen negen jaar oud was?

Hoe leg je het huwelijk met ‘A’isha uit die toen negen jaar oud was?

24584 2008/08/16 2024/06/16
Article translated to : English Español

 

 

hoe leg je het huwelijk met ‘a’isha uit die toen negen jaar oud was? 
 
ik wil beginnen met een antwoord dat mujahid van het kings college, guys campus gaf. het luidde ongeveer zo:
 
 
mujahid : "wat vind jij van iemand die trouwde of seksuele gemeenschap had met een meisje van 16 dat nog niet de puberteit had bereikt, oftewel nog niet rijp was?”
vragensteller zijn antwoord : “nou, de wet zegt dat het ok is, maar ik moet toegeven dat ik vind dat dat niet juist is...”
 
 
mujahid : “precies! de kwestie is niet de leeftijd, maar rijpheid. als een negen jaar oud meisje de puberteit heeft bereikt en ze rijp is, wat is het probleem dan?”
de reden waarom ik zijn antwoord goed vond, is omdat het de vraag met een vraag beantwoordt. dit is een goede manier om iemand aan te zetten tot nadenken. vaak wordt de vragensteller gedwongen het antwoord op zijn vraag in zijn eigen vraag te vinden. (zoals in dit geval)
de islam is eenvoudig en duidelijk te begrijpen.
 
 
mijn traditionele antwoord is door hetzelfde punt te noemen over rijpheid. wat hier belangrijk is, is niet de willekeurige leeftijd, maar de fysieke staat en de mentale rijpheid. het is welbekend dat mensen die in warme landen wonen eerder rijp zijn dan mensen in een kouder klimaat. tijdens wat onderzoek over dit onderwerp ontdekte ik dat de vroegst waargenomen zwangerschap bij een meisje van acht jaar oud was in zuid-amerika! 
‘a’isha was daarom rijp genoeg voor dit huwelijk. 
hier zijn enkele zaken die kunnen worden genoemd:
 
ten eerste: het was allah (st) die opdracht gaf voor het huwelijk tussen ‘a’isha en de profeet (vzzmh). dat brengt ons meteen terug naar het hoofdonderwerp waar we over spraken, en hoeven we niet om de pot heen te draaien. het ene antwoord dat alle vragen beantwoordt!
 
 
ten tweede: door op zo’n jonge leeftijd al met de profeet te trouwen, koesterde en absorbeerde ‘a’isha de kennis van de islam. het is een welbekend feit dat ze een van grootste geleerden werd van deze religie. 
 
 
ten derde: vanzelfsprekend kan alleen bezwaar tegen een huwelijk op zo’n jonge leeftijd worden gemaakt als kan worden aangetoond dat er schade door werd geleden. in feite duiden alle bewijzen op het tegenovergestelde in het geval van dit huwelijk, dat duidelijk zo vol was met liefde en geluk. 
 
 
ten vierde: volgens ibn sa’d (the women of madina ) was ‘a’isha in feite al voor het huwelijk beloofd, voordat ze met de profeet trouwde. het laat zien dat gearrangeerde huwelijken op jonge leeftijd vrij normaal waren toen. 
 
 
ten vijfde: aboe bakr, haar vader, was degene die aan de profeet vroeg waarom hij het huwelijk met ‘a’isha niet had voltrokken (door de 1e coïtus). (ibid)
 
Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day