1. Articles
  2. WEERLEGGEN VAN VERKEERDE OPVATTINGEN
  3. De Islamitische Sharia (Wet) is Geldig voor Elk Tijdperk & Elke Plaats

De Islamitische Sharia (Wet) is Geldig voor Elk Tijdperk & Elke Plaats

17931 2009/04/15 2024/04/22
Article translated to : العربية English हिन्दी

 

de islamitische sharia (wet) is geldig voor elk tijdperk & elke plaats

 

misschien denk je dat de islamitische wet niet gegrond is in dit tijdperk, maar die gedachte is niet juist, omdat de basis van dit denkbeeld niet een redelijke beoordeling is van de islamitische wet. hier zijn enkele van dergelijke ongegronde baseringen:

 

ten eerste:

de (islamitische) landen zijn achtergebleven op alle gebieden, hierdoor denken velen dat ze huidig niet onderontwikkeld zouden zijn als de sharia momenteel goed functionerend zou zijn, een idee dat gesteund wordt door de bevooroordeelde massamedia die proberen de islamitische sharia te vertekenen. de waarheid is echter dat zulke islamitische landen de islamitische sharia in dit tijdperk niet toepassen; integendeel, ze bestrijden het. de ware reden achter een dergelijke onderontwikkeling is het niet toepassen van de bepalingen van de islamitische sharia. onze maatschappijen worden tegenwoordig beheerd met corruptie en onrecht, welke niet het gevolg zijn van islamitische sharia. integendeel zijn achterblijven, onderontwikkeling, corruptie en onrecht het resultaat van het niet gehoorzamen aan de bepalingen van de islamitische sharia, hetzij door   bestuurders of door het volk dat bestuurd wordt.

 

ten tweede:

misschien zie je dat er mensen zijn die tegenwoordig de islamitische sharia toepassen, maar op een verkeerde manier, omdat ze de islam verkeerd interpreteren. op grond daarvan overdrijven ze of worden ze streng. ze sluiten de vrouwen op, beletten hen onderwijs te volgen, zien er onverzorgd uit, en denken dat ze door een dergelijk gedrag de islam vertegenwoordigen. daarnaast proberen sommige massamedia dit uit te buiten door zulke dingen te laten zien om de wereld te overtuigen dat de islam zo door de moslims wordt verspreid!

vandaar dat mensen niks van de islam moeten hebben, en denken ze net als jou: is dit de sharia die de moslims ons vragen toe te passen? willen ze dat we dit geloof aanhangen?  dat hebben we niet nodig.

 

dat zijn de redenen waarom mensen denken dat de islamitische sharia niet toepasbaar is als leiding, maar dat is ongegrond omdat ze bepaalde wetten op een verkeerde manier beoordelen. stel je voor dat we een correcte wet hebben maar een aantal mensen passen dit op een foute manier toe. kunnen we dan zeggen dat de wet fout is of de mensen die het toepassen?

 

hoe kunnen we beoordelen of een wet gegrond of ongegrond is? we kunnen slechts een oordeel vellen als we mensen hebben die een dergelijke wet nauwgezet toepassen. alleen dan kunnen we zo’n wet beoordelen op gegrondheid.

 

ik geloof dat het beoordelen van de gegrondheid van de islamitische sharia net als het beoordelen van die van andere godsdiensten is. als we bijvoorbeeld over een christen horen dat hij iemand heeft vermoord, kunnen we dan zeggen dat het christendom een godsdienst van moord  en misdaad is?  vanzelfsprekend niet, omdat we onderscheid zouden maken tussen het christendom als godsdienst en de christenen die het toepassen, waarvan er zijn die haar leerstellingen toepassen en anderen niet. dit geldt idem dito voor de islam. als we dus een bepaalde godsdienst willen beoordelen op wettigheid, zouden we deze beoordeling niet moeten baseren op de toestand van haar volgelingen maar integendeel, we zouden de godsdienst en haar bepalingen moeten beschouwen om zo objectief te zijn in onze beoordelingen.

 

wij moslims, geloven in drie dingen, die het waard zijn hier te worden genoemd:

 

mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem) is de laatste profeet, zoals in de heilige koran is vermeld {mohammed is niet de vader van[geen enkele] van jullie mannen, maar [hij is] de boodschapper van allah en de laatste van de profeten} (al ahzab 40). daarom geloven wij dat de islam de laatste goddelijke missie is.

 

mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem) was tot de gehele mensheid gezonden terwijl de boodschappers (vrede zij met hen) vóór hem slechts naar hun eigen volk waren gezonden. de profeet (vrede en zegeningen zijn met hem) zei: ((allah de almachtige heeft me met vijf karakteristieken gezegend die aan geen enkele profeet voor me zijn gegeven; …. de profeten voor me zijn slechts naar hun eigen volk gezonden maar ik ben voor de gehele mensheid gezonden)).

 

het is logisch dat de profeet mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem) de profeet van de gehele mensheid is, omdat al de andere profeten vóór hem wisten dat er een andere profeet zou volgen, en daarom zijn de profeten (vrede zij met hen) slechts naar hun eigen volk gezonden, omdat de andere volken hun eigen profeet zouden hebben. daarnaast heeft allah de almachtige in sommige gevallen tegelijkertijd meer dan één profeet gezonden, maar ieder voor een verschillende natie, zoals het geval van de profeet ibrahim (abraham) en lot (loth) (vrede zij met hen) die in dezelfde periode waren gezonden, maar ieder slechts aan zijn eigen volk.

 

dus, omdat er geen profeet na mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem) komt, is het logisch dat mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem) naar de gehele mensheid is gezonden, omdat er geen andere profeet na hem zal komen om allah’s boodschap te verkondigen. zodoende is het noodzakelijk dat zijn missie gegrond is voor alle tijdperken en plaatsen, en voor alle mensen die na hem zullen komen.

 

om mijn beweringen te bekrachtigen zal ik verder nog wat voorbeelden uit de geschiedenis aanhalen om te bewijzen dat de islamitische sharia toepasbaar is als leiding in alle tijdperken en plaatsen:

 

ten eerste: de arabieren voor en na de islam

het is bekend dat de arabieren historisch gezien niet een gerenommeerde beschaving hebben opgebouwd en dat niemand van hen had gehoord voor de islam. binnen minder dan veertig jaar na de dood van de profeet mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem) hebben ze wereldwijd gezegevierd. een dergelijke beschaving zou niet kunnen worden bereikt zonder het toepassen van de islamitische sharia, die was gekenmerkt door begrijpelijkheid, gerechtigheid, genade, evenwicht en progressiviteit. zelfs de gewone burgers  konden de kalief aanklagen en hun recht opeisen. er was eens een egyptische kopt die naar de kalief van de moslims oemar (moge allah tevreden over hem zijn) ging, om zijn beklag te doen over de onrechtvaardigheid van de zoon van de egyptische heerser, de metgezel amr bin el aas (moge allah tevreden over hem zijn). de kalief oemar liet de heerser en zijn zoon roepen, en stond toe dat de koptische man vergelding van beide zou nemen. dit schitterende voorbeeld kan alleen in de islamitische sharia worden gevonden. op grond daarvan zei oemar bin al ghattaab (moge allah tevreden over hem zijn) in zijn bekende uitdrukking: “we waren de laagste natie maar allah de almachtige heeft ons met de islam versterkt; dus als we kracht zoeken zonder de islam zal allah ons verlagen”.

 

ten tweede: islam heeft de wereld bestuurd volgens islamitische sharia gedurende zes eeuwen

bani omiyyah heerste tussen 661 a.d. en 750 a.d en hun staat strekte zich uit van spanje in het westen tot china in het oosten. daarna heerste bani al-abbas heerste van 750 a.d. tot 1258 a.d. en gedurende deze gehele periode pasten ze de islamitische sharia toe. dus wat wil dit zeggen? betekent dit niet dat de islamitische sharia sterk is en toepasbaar als leiding en voor alle generaties en alle plaatsen? islam heeft verscheidene landen bestuurd in alle branches, en is daar door zijn bewonderenswaardige missie geslaagd in het samenbrengen en tot één maken van volken.

 

ten derde: de economische, wetenschappelijke en culturele vooruitgang onderworpen aan de islamitische sharia

de moslims zijn niet eerder door de geschiedenis heen getuige geweest van een dergelijke vooruitgang op alle gebieden, slechts nadat ze de islamitische sharia toepasten, de wet van allah de almachtige, die zei: {maar als van mij leiding tot jullie komt: wie mijn leiding volgt dwaalt niet en is niet ongelukkig.} (taha 123).

 

de economische vooruitgang was klaarblijkelijk en voor de hand liggend. toen oemar bin abdul aziz regeerde, hielp hij degenen die niet de middelen hadden te trouwen, betaalde hun schulden, en werd er een salaris toegekend aan ieder nieuwgeboren kind uit de schatkist van de moslims. op een keer trof oemar bin al ghattaab (moge allah tevreden over hem zijn) een oude man aan die bij mensen bedelde. hij vroeg hem wat zijn probleem was. de man antwoordde dat hij belasting (jiziyah) zou moeten betalen maar dat hij dat niet kon en dat hij daarom al bedelend het geld bij elkaar hoopte te krijgen. toen hij dat hoorde riep oemar (moge allah tevreden over hem zijn) uit: "bij allah de almachtige, we zullen niet rechtvaardig zijn als we jouw jeugd opgebruiken en jouw ouderdomszwakte verwaarlozen”, vervolgens werd hij ontheven van belasting en gaf hem een som geld van de schatkist.

 

kijken we naar het wetenschappelijke gebied, dan zien we de sterren stralen zoals al-hasan bin al-heytham, al-farabi, avicenna (ibn sina), al-baironi, jaber bin hayyan, al-khawarizmi, al-jebreti en de andere talentvolle personen op wiens werk het westen hun beschaving hebben gebouwd. dezen verschenen pas in het tijdperk waarin de islamitische sharia werd toegepast. is het niet een bewijs dat de islamitische sharia toepasbaar is om de wereld te leiden en een weg te vinden uit de tegenspoed van de huidige noodlijdendheid?

 

 

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day