1. Articles
  2. WEERLEGGEN VAN VERKEERDE OPVATTINGEN
  3. Een reactie op de schandelijke woorden die zeggen: De stam van de Profeet is overspelig en zal in de Hel worden bestraft

Een reactie op de schandelijke woorden die zeggen: De stam van de Profeet is overspelig en zal in de Hel worden bestraft

24932 2007/11/05 2024/07/23
Article translated to : العربية English

 

een reactie op de schandelijke woorden die zeggen: de stam van de profeet is overspelig en zal in de hel worden bestraft

 

de reactie op deze schandelijke woorden:

 

is het mohammeds schuld dat zijn stam overspeligen zijn en dat ze in de hel zullen worden bestraft? hij (vzzmh) heeft nooit een dergelijke zonde gepleegd, vooral voor zijn missie en tijdens zijn jeugd, hoewel het toendertijd iets was dat in die gemeenschap heel gemakkelijk werd gedaan.  alle mensen kenden toen speciale plekken, waar men verboden pleziertjes kon vinden.  deze plekken waren met rode vlaggen gemarkeerd zodat men ze gemakkelijk zou kunnen vinden, en ze stonden bekend als de ‘huizen met een rode vlag’.

 

 

 

dus ondanks het feit dat deze atmosfeer zeer gebruikelijk was en door de hele gemeenschap werd beleden, beging onze geliefde profeet deze zonde nooit, en alle biografieboeken zeggen dat hij een zedige en kuise persoon was, en dat de almachtige allah hem heeft gestuurd om zulke manieren te veranderen bij deze gemeenschappen.

 

 

 

mohammeds boodschap kwam om zulke daden en slechte manieren volledig te verbieden, en de heilige qor’an noemt de soort bestraffing die aan deze overspeligen in dit leven en in het hiernamaals zal worden gegeven:

de ontuchtige vrouw en de ontuchtige man, slaat hen ieder met honderd slagen. en laat medelijden met hen jullie niet treffen in de godsdienst van allah, indien jullie in allah en de laatste dag geloven. en laat een groep gelovigen getuige zijn van hun bestraffing. (deze bestraffing is voor ongetrouwde personen die schuldig zijn aan bovengenoemde misdaad maar als getrouwde personen deze begaan, is de bestraffing stenigen tot de dood er op volgt, volgens allah’s wet)."( an-noer:2)

 

 

 

alle mensen moeten getuige zijn van deze bestraffing, en als de overspeligen getrouwd zijn dan moeten ze worden gestenigd tot de dood er op volgt.   

 

 

deze mensen – zoals in de heilige qor’an wordt genoemd – zijn van een erg laag peil en kunnen niet net als anderen in een hoog niveau komen:

“de ontuchtige man trouwt niet, behalve met een ontuchtige vrouw of een veelgodenaanbidster. en de ontuchtige vrouw wordt niet getrouwd, behalve door een ontuchtige man of een veelgodenaabidder. en dat is verboden voor de gelovigen.[en dat betekent dat de man die akkoord gaat met een veelgodenaanbidster te trouwen (of heidene of afgodenaanbidster) of een prostituee, dan is hij vast en zeker een ontuchtpleger, of een veelgodenaanbidder (of heiden of afgodenaanbidder). en de vrouw die akkoord gaat met een veelgodenaanbidder te trouwen (of heiden, of afgodenaanbidder) dan is zij vast en zeker een ontuchtpleegster (of heidene of afgodenaanbidster).” ( an-noer:3)

  

 

hoe kan iemand dan verantwoordelijk zijn voor de zonden die door een ander zijn begaan?

kaniemand een ander zijn zonden dragen en in zijn plaats berouw hebben?

 

in de islam geldt:

ten eerste:

een zonde begaan is iemands eigen verantwoordelijkheid waar alleen diegene voor moet worden gestraft:

 

 

 

“allah belast niemand dan volgens zijn vermogen. voor hem is hetgeen (de beloning) dat hij doet en voor hem is hetgeen (de bestraffing) wat hij doet. (zeg:) “onze heer, bestraf ons niet als wij vergeten of als wij fouten maken. onze heer, belast ons niet zoals u degenen vóór ons belast heeft (joden en christenen). onze heer belast ons niet met wat wij niet kunnen dragen en scheld ons kwijt en vergeef ons en wees ons genadig. u bent onze meester en help ons tegen het ongelovige volk. “ (al baqarah:286)

 

“en niemand bedrijft iets of het rust op hemzelf en geen enkele drager draagt de last van een ander.”( al an’am:164)

 

 

 

en vele andere verzen in de heilige qor’an spreken hier over.

 

ten tweede:

zonden erf je niet en niemand draagt de zonde van een ander, zelfs al is het tussen zoon en vader.

 

“en vreest de dag waarop geen ziel een andere ziel ergens mee kan bijstaan, en er geen voorspraak van haar aanvaard wordt en er geen losprijs van haar aangenomen wordt en zij niet geholpen zullen worden (op de dag des oordeels).

(al baqarah:48)

 

 

 

“op die dag zal iedere ziel worden beproefd met wat zij voorheen heeft gedaan en zij zullen worden teruggevoerd tot allah, hun ware heer, en wat zij plachten te verzinnen, zal van hen weggaan.“

( yunus:30)

 

“zodat allah elke ziel zal belonen voor wat zij heeft gedaan. voorwaar, allah is snel in de afrekening."(ibrahim:51)

 

 

 

“op die dag zal iedere ziel voor zichzelf pleiten en zal iedere ziel voor wat hij verrichtte volledig beloond worden en zij zullen niet onrechtvaardig behandeld worden.”(an nahl:111)

 

“en allah heeft de hemelen en de aarde in waarheid geschapen. zodat elke ziel wordt vergolden voor wat zij heeft verricht. en zij worden niet onrechtvaardig behandeld.” (al jathiyah:22)

 

 

“ieder ziel is een borg voor wat zij heeft verricht.”(al muddaththir:38)

 

dit is hoe de islam degene die zonden begaat behandelt. niemand zal voor andermans zonden betalen, waarom stellen ze mohammed (vzzmh) dan verantwoordelijk als iemand van een stam te zijn die niet in allah gelooft en verschillende zonden begaan. hij (vzzmh) werd door allah (vih) gezonden omdat hij een zedig persoon was, om allah’s laatste boodschap aan de hele wereld over te brengen. de profeet heeft nooit overspel gepleegd en zijn boodschap verbiedt dit strict, en spoort de mensen aan hun libido binnen het huwelijk te ontladen. daarom wordt alle moslims opgedragen huwelijksfeesten niet te overdrijven en hun zonen en dochters te helpen om op een gemakkelijke manier te trouwen.  

 

 

de profeet vierde huwelijken met zo weinig mogelijk geld. op een dag kwam een jonge man naar hem (vzzmh) toe en zei dat hij wilde trouwen maar er niet genoeg geld voor had. de profeet zei tegen hem ‘ga alleen een metalen ring kopen.’ verteld door al bukhari.

en hij (vzzmh) huwde enkele van zijn metgezellen alleen met wat ze uit de qor’an uit hun hoofd hadden geleerd.

 

al deze leringen en gemak dat door de profeet werd gegeven om het huwelijk gemakkelijker te maken, zorgden er voor dat de islamitische gemeenschap puur en zedig werd. in die tijd werd zeer sporadisch overspel gepleegd, en die werden strikt behandeld en bestraft opdat de mensen er een les uit zouden leren.

 

 

zodoende is het totaal niet redelijk om de profeet ervan te beschuldigen dat zijn stam overspeligen zijn, en het worden bestraft in de hel laat zien dat niemand – zelfs al is het het gezin of de familie van de profeet – de zonde van een ander draagt, of zou er voor zorgen dat allah hen zal vergeven omdat ze familie zijn van mohammed (vzzmh) of leden van zijn stam.

alle mensen moeten het rechte pad kennen en het volgen, omdat een ieder zal worden ondervraagd over alle goede en slechte daden op de dag des oordeels….:

 

 

het past de profeet en degenen die geloven niet dat zij de veelgodenaanbidders om vergeving vragen, ook al zijn zij verwanten, nadat het hen duidelijk is geworden dat zij de bewoners van de hel zijn.(omdat zij in een toestand van ongeloof stierven).” ( at tauba:113)

 

 

“en wanneer jullie rechtspreken, weest dan rechtvaardig, ook al betreft het een verwant. en vervult het verbond met allah. dat is wat hij jullie heeft opgedragen, hopelijk zullen jullie je laten vermanen.”( al an’am:152)

 

een voorbeeld hiervan is het welbekende verhaal over de vrouw die had gestolen, en van de stam van “bani makhzoum” was, een stam die goed bekend stond. haar stam probeerde om de profeet te verhinderen om haar te straffen; ze stuurden zeid (één van de favorieten van de profeet) naar hem om te vragen haar hand niet af te hakken (wat de bestraffing is voor stelen zoals in de heilige qor’an vermeld wordt). de profeet antwoordde dat dit een gebod van allah de almachtige is en niet kan worden veranderd. vervolgens sprak de profeet alle mensen toe, zeggend: “in het verleden maakten de mensen fouten omdat ze de zwakken straften en die met een hoge reputatie met rust lieten….en ik zweer bij allah dat als fatima de dochter van mohammed zou stelen, ik haar hand af zou hakken.” verteld door al-bukhari.

 

 

dus het feit dat sommige familieleden van de profeet polytheïsten waren, zoals zijn oom aboe lahab, over wie de qor’an zegt:

 

“vernietigd zijn de handen van aboe lahab (een oom van de profeet) en vernietigd is hij. zijn bezit en wat hij voortbracht, baat hem niet. (zijn rijkdom en zijn kinderen etc. hij zal een vuur van vlammen (de hel) binnengaan. en ook zijn vrouw, aandraagster van brandhout (zij placht laster over de profeet te vertellen). om haar nek een touw van vezels.  “(al masad)  -

 

 

en het feit dat de profeet niet voor hen zal kunnen bemiddelen, laat de hoge mate van rechtvaardigheid van de islam zien door alle mensen op dezelfde manier te behandelen, en de zondenaren te bestraffen of het nu nobelen zijn of zwakken…

 

uit dit alles concluderen we dat deze verklaring niet iets is dat mohammed te schande brengt, integendeel, het laat zien hoe geweldig, rechtvaardig en eerlijk de islam is……

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day