1. Articles
  2. WEERLEGGEN VAN VERKEERDE OPVATTINGEN
  3. De straf bij overspel … Goddelijke Wijsheid

De straf bij overspel … Goddelijke Wijsheid

8380 2011/04/18 2024/05/29

 

de straf bij overspel … goddelijke wijsheid

 

als we het over islamitische wetgeving (sharia) hebben en wat het omvat aan evenwichtige criminele grenzen, inclusief het vonnis van stenigen tot de dood erop volgt als de overspeligen getrouwd zijn, beangstigt dit sommige mensen omdat ze het wreed vinden. we zouden hier een aantal dingen willen verduidelijken voordat ze hun oordeel vellen:

 

ten eerste: de wetgever van deze grenzen is allah de heer der werelden, de genadevolle en voortdurend genadevolle, en hij is genadevoller met zijn dienaars dan een moeder met haar kind, zoals de profeet (vrede en zegeningen zijn met hem) ons verzekerde, en daarom kan niemand genadevoller een wetgeving creëren dan allah.

 

ten tweede: allah is de schepper van de mensen en hij kent de mensen beter dan wat ze over zichzelf weten. "en voorzeker, wij hebben de mens geschapen en wij weten wat zijn ziel hem influistert " ( qaf :16) zodoende weet hij welke wetten het beste zijn voor hen.

 

ten derde: de wetten en grenzen zijn niet zelf de doelstellingen, maar het zijn slechts middelen om misdaad te bestrijden en het voorkomen ervan. succesvolle wetten zijn de wetten die misdaad doen verminderen zelfs al zijn ze nog zo wreed. europa heeft bijvoorbeeld de doodstraf voor moord verworpen en vervangen door ander straffen. wat daarna gebeurde was niet afname van doodslag maar juist toename. als iemand weet dat hij na een paar jaren achter de tralies vrijkomt en gewoon door kan gaan met zijn oude leventje, kan iedereen die wil moorden dat doen, zelfs massamoord plegen. uit de geschiedenis leren we echter dat er slechts een paar apart op zich staande gebeurtenissen zijn geregistreerd tijdens de toepassing van islamitische wetgeving in de totale islamitische natie omstreeks de periode van de opvolgers van de profeet (vrede en zegeningen zijn met hem) bani omaya en bani al abas.

 

ten vierde: als je bedenkt wat de grenzen en condities voor het bepalen wanneer deze vonnissen moeten worden uitgevoerd zijn, wordt het duidelijk dat ze zijn gemaakt als dreigement en afschrikmiddel, eerder dan dat ze feitelijk worden uitgevoerd. het vereist de getuigenis van vier getuigen die als welgemanierd en met een goed gedrag bekend staan, en dus in de praktijk  bijna onmogelijk kan gebeuren, behalve als het overspel in een openbare of publieke aangelegenheid zou plaatsvinden.  

 

ten vijfde: de regels van fiqh (islamitische doctrine) die moeten worden gevolgd zijn dat als de rechter ziet dat niet exact wordt voldaan aan één van de bepalingen dan moet het vonnis niet worden voltrokken.

 

zonder twijfel is het nu duidelijk voor diegenen die vinden dat de straf voor overspel wreed is, dat het een maatregel is om te dienen als dreiging, afschrikmiddel en het bestrijden van innerlijke beweegredenen die tot het plegen van deze misdaad kunnen leiden. wanneer iemand weet dat het overtreden van iemands huwelijksrechten hem kan leiden naar steniging tot de dood er op volgt, zal diegene er duizend keer over nadenken voordat hij/zij overspel pleegt, het zal zeker gemotiveerdheid daartoe afzwakken.

 

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day