1. Articles
  2. Artikels
  3. De wijsheid achter de hoofddoek

De wijsheid achter de hoofddoek

Under category : Artikels
3477 2013/04/11 2024/05/28

Waarom bedekt een vrouwelijke moslim haar hoofd met een hoofddoek?

De islam is een godsdienst die wil dat de mens op aarde en in het hiernamaals gelukkig wordt.Bedekken is in een islamitische context heel belangrijk. De eerste en de belangrijkste reden waarom de moslim zich bedekt is, omdat Allah dat geboden heeft (wil).

Alle geboden van de islam hebben ten doel om de mens gelukkig te maken en hebben tevens vele andere goede dingen die wij als mens in eerst instantie misschien niet kunnen begrijpen en zien. Wij willen op een aantal hiervan wijzen.

1. Een vrouw heeft twee verschillende waarderingen in de samenleving. De ene heeft ze verkregen door haar vrouwelijkheid en de andere door haar persoonlijkheid. De islam wil dat mensen gewaardeerd worden om hun persoonlijkheid. Door het zich te bedekken profileert de vrouw zich met haar persoonlijkheid en niet zozeer met haar vrouwelijkheid. Vrouwelijkheid is verkregen door de lichamelijke schoonheid en is maar tijdelijk. De islam wil niet dat de vrouw waardering en erkenning zoekt d.m.v. haar tijdelijke lichamelijke schoonheid en wil tevens niet dat de samenleving haar hierop waardeert.

Dit is de reden waarom de islam niet wilt dat mensen (vrouwen en mannen) zich "aantrekkelijk" aankleden. De mensen kunnen zich dan makkelijker profileren met hun persoonlijkheid en met hun goede eigenschappen.

In deze context kan makkelijk begrepen worden dat het hoofddoek de vrouwelijkheid van de vrouw bedekt om zodoende de vrouw zich te laten profileren met haar persoonlijkheid.

2. De islam wil een samenleving creëren waarbij zedelijkheid, menselijkheid en het geweten een belangrijke rol spelen. Deze samenleving wordt door Allah geliefd en de samenleving heeft Allah lief. In een dergelijk samenleving neemt het gezin een belangrijke plaats in. De vrouw is in vergelijking tot de man aantrekkelijker geschapen. De islam wil dat de vrouw haar aantrekkelijkheid binnenshuis vertoond en niet naar buiten. Door zich te bedekken maakt de vrouw zich naar de buitenwereld zo min mogelijk aantrekkelijk. Met het zich te bedekken beschermd de vrouw zichzelf en haar gezin.

3. Zich bedekken of kleden is natuurlijk. Als de godsdiensten het bedekken niet geboden zouden hebben, zou de natuur de mens dwingen om zich te bedekken. Hoewel zich kleden/bedekken verschilt per regio en klimaat zien we dat mensen zich op een en/of andere manier zich bedekken/kleden. Het bedekken dient als onze tweede huid. De mens kan niet zonder het zich te bedekken. De discussie gaat niet over het wel en niet zich bedekken, maar de discussie gaat over waar in welke mate zich te bedekken. Het bedekken hangt af van de moraal, cultuur, leeftijd, opleidingsniveau, lichamelijke schoonheid en het geloof. De mate van bedekken voor een moslim wordt vooral bepaald door zijn godsdienst, de islam.

De denkwijze van een moslim is hierbij als volgt: Allah heeft de mens en al zijn benodigdheden geschapen. Allah heeft voordat hij de mens heeft geschapen bepaald hoe het lichaam van mens eruit komt te zien, waar het hart, longen en de neus zouden komen te zitten. Allah heeft tevens bepaald waar de zon zou komen, de afstand van de zon tot de aarde, de bewegingssnelheid van de aarde en nog vele andere dingen in het leven van de mens.
De natuurwetten en de regels in de verschillende gebieden, die door Allah zijn ingevoerd, worden door vriend en vijand beschouwd als perfect. De moslim ziet Allah daarom als diegene die d.m.v. perfecte wetten en regels alle aspecten van het leven van de mens bepaald en richting geeft. Zoals een moslim niet zelf bepaald hoe hij kan bidden, kan hij/zij ook niet helemaal zelf bepalen hoe hij zich zelf kleedt. Een moslim beschouwt Allah, wie het lichaam bedekt heeft met een wonderbaarlijke huid, als ook diegene die als geen ander weet hoe de mens zich moet bedekken.

In onze huidige samenleving wordt het kledinggedrag bepaald door het idool van de mens, de omgeving en de vriendenkring en normen en waarden van de samenleving. Er zijn ook mensen die zich kleden zoals zij het zelf willen. In ons huidige democratische stelsel kan de mens totaal zelf bepalen hoe hij zich kleedt. Er wordt van de mensen verwacht dat ze elkaar in dit opzicht respecteren. De manier en het model waarop een moslimvrouw zich kleedt, voldoet aan de richtlijnen en de wetten van Allah. Een moslimvrouw dient daarom andere te respecteren, maar ook zelf gerespecteerd te worden.

Conclusie: Het bekleden/bedekken is een realiteit van het leven. Niemand kan beweren dat de mens zich niet hoeft te bedekken/bekleden. De discussie gaat over waar en in welke mate zich te bekleden/bedekken. In dit op zich maakt een moslimvrouw zijn keuze volgens de wetten en richtlijnen van Allah. Een moslim beschouwt Allah als de perfecte wet- en regelgever. De moslimvrouw dient net als anderen gerespecteerd te worden in haar kledinggedrag.

 

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day