1. Articles
  2. Artikels
  3. Een Atheïst

Een Atheïst

Under category : Artikels
3324 2013/07/13 2024/07/17

Alle lof behoort aan Allah.

 

Zal een atheïst naar de hel gaan, ondanks dat de atheïst een heel goede persoon is geweest op aarde?

 

Een atheïst is iemand die niet in God gelooft. Een atheïst gelooft niet in het bestaan van een Schepper. Dit is volgens de islam een grote zonde. Atheïsten zullen dan ook volgens de islam bestraft worden. Als iemand voor een bepaalde handeling schuldig is verklaard, wordt hij hiervoor gestraft, ook al is de persoon een heel goed en aardig mens.Een ieder zal door de overheid worden bestraft die een verkeersovertreding begaat of verzuimt de belasting te betalen. Niemand zal dit bestempelen als een oneerlijke handeling of als een meedogenloze actie van de overheid. Altijd zien we dit als een rechtvaardige handeling van onze rechtsstaat.Waarom wordt het atheïsme volgens de islam bestraft? Een moslim gaat uit van het volgende:"Alle mogelijke denkbare handelingen die ik kan uitvoeren, heb ik aan God te danken. Alle bezittingen die ik heb verkregen door hard te werken heb ik aan God te danken. De zon is een geschenk van God. Het gezonde verstand dat we hebben is een geschenk van God. Zuurstof is een geschenk van God. Dat zijn allemaal bezittingen van God. Ik heb er niets voor betaald om ervan gebruik te kunnen maken. Al deze zaken zijn aan de mensheid geschonken door een Schepper die ons lief is. Wat we als mens bezitten is aan ons toevertrouwd. De taak van de mens is om deze bezittingen op de goede wijze te gebruiken. Als ik de toevertrouwing van God niet accepteer dan zal ik een verrader worden tegenover God. Ik kan niet zomaar zeggen dat God geen schenkingen aan de mens heeft gedaan en dat we alles van de natuur gekregen hebben."Volgens de islam is een atheïst een verrader van God. Verraders worden bestraft met de hel. Het maakt hierbij niet uit of ze de meest succesvolle en goede mensen op aarde zijn geweest. Verraad doet alle goede daden teniet.Stel voor dat iemand de algemeen directeur is van tien bedrijven. Elk bedrijf heeft ook een eigen directeur. Al deze personen hebben goede managementcapaciteiten en waarderen de ethische normen en waarden. Al deze bedrijven maken winst, doordat de algemeen directeur de benodigde resources ter beschikking heeft gesteld. Stel dat één van de directeuren het volgende zou zeggen: "De algemeen directeur heeft niets met dit bedrijf te maken, iemand anders heeft mij per ongeluk het directeurschap van dit bedrijf gegeven."Wat zal de reactie van de algemeen directeur hierop zijn?'' Zal hij geen rechtspraak aanwenden om deze directeur te kunnen ontslaan? De directeur heeft een fout begaan en zal bestraft worden middels ontslag.

 

God is de algemeen directeur die alle resources beschikbaar heeft gesteld. De mens is de directeur, die al deze resources gebruikt. De valse directeur die het bestaan van zijn algemeen directeur niet accepteert, is de atheïst die het bestaan van God niet accepteert. De valse directeur zal bestraft worden volgens de wetten van onze rechtsstaat en de atheïst zal bestraft worden volgens de regels van het Geloof.

 

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day