1. Articles
  2. De codificatie van de Koran
  3. Inleiding

Inleiding

Under category : De codificatie van de Koran
1499 2013/06/03 2024/06/25

De Koran is geopenbaard aan de Profeet Mohammed (saw) in gedeelten gedurende de drieëntwintig jaar van zijn profeetschap. Wanneer er een probleem naar boven kwam of wanneer Allah een speciaal advies wilde geven aan de Profeet  (saw)en zijn volgelingen, zond Allah de Engel Djibriel met een gedeelte van de Koran die hij aan de Profeet  (saw) voorlas. Dus de Koran is niet in zijn complete vorm in eens geopenbaard, zoals de vroegere geopenbaarde boeken, maar in gedeelten gedurende een bepaalde periode.

Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day