1. Articles
  2. De codificatie van de Koran
  3. Het vastleggen van de Koran

Het vastleggen van de Koran

Under category : De codificatie van de Koran
2075 2013/06/03 2024/06/17

Toen Djibriel voor de eerste keer een deel van de Koran voorlas aan de Profeet (saw) , probeerde de de Profeet (saw)het hem woord voor woord na te zeggen. Allah liet Djibriel hem later vertellen dat niet te doen. Hij (saw) moest in plaats daarvan aandachtig naar de Koran luisteren. Toen de Profeet (saw) dat deed, maakte Allah het hem mogelijk om alles te onthouden, zonder enige moeite van zijn kant.

Allah zei in de Koran: Beweeg jouw tong er niet mee (de Koran) om er haast mee te maken. Voorwaar, het is aan Ons hem te doen bewaren en hem voor te doen dragen. Wanneer Wij hem dan hebben doen voordragen, volg dan zijn voordracht. {De Edele Koran 75:16-18}

Het was zeer belangrijk dat de Profeet (saw) alles wat aan hem werd geopenbaard onthield, want hij kon niet lezen en schrijven.

De Profeet (saw) heeft alles van de Koran doorgegeven aan zijn metgezellen voordat hij overleed. Hij gebruikte een aantal verschillende manieren om zeker te stellen dat zij het precies zo zouden onthouden en vastleggen zoals hij het had geleerd.

De Profeet (saw) reciteerde altijd diverse delen van de Koran hardop in de gemeenschappelijke gebeden. Zo hoorden zijn volgelingen dagelijks gedeelten van de Koran.

Iedereen die toetrad tot de islam werd gedeelten van de Koran onderwezen om te gebruiken voor de dagelijkse gebeden. Moslims waren daarom altijd bezig om elkaar diverse gedeelten van de Koran te onderwijzen of te leren.

De Profeet (saw) heeft zijn volgelingen verteld dat de beste van hen degenen waren die de Koran leerden en onderwezen. Dit motiveerde hen om zich nog meer in te spannen om de Koran uit het hoofd te leren en het aan anderen te onderwijzen.

Degenen die in staat waren om te lezen en schrijven, werden door de Profeet (saw) opgedragen om diverse delen van de Koran op te schrijven als ze werden geopenbaard. De Profeet vertelde ze de volgorde waarin ze de verzen moesten vastleggen. Omdat er geen papier was in Arabië in die tijd, werd de Koran geschreven op alles wat voor handen was. De metgezellen schreven de verzen van de Koran op palmbladeren, platte stenen, boomschors, hout, gedroogde dierenhuiden en zelfs op de schouderbladen van schapen of kamelen. De verzen van de Koran werden dus bewaard in zowel de harten van de moslims, als op schrift, tijdens het leven van de Profeet. Sommige mensen traden de islam binnen in diverse stadia van de missie van de Profeet slechts enkelen hoorden de gehele Koran rechtstreeks van de Profeet (saw). Ook waren bepaalde metgezellen beter in het onthouden dan anderen. Dus ook al onthielden ze allemaal gedeelten van de Koran, slechts enkelen waren in staat om de gehele Koran te onthouden tijdens het leven van de Profeet (saw).

Toen de Profeet in het jaar 632 (Chr.) overleed, was de gehele Koran niet opgeschreven in één compleet boek. Het was bewaard op verscheidene stukken schrijfmateriaal en bleef in het bezit van verschillende volgelingen van de Profeet (saw). Zij hadden allemaal een gedeelte, maar niemand van hen had alles. Omdat de verzen van de Koran doorlopend geopenbaard werden, tot een paar maanden voor de dood van de Profeet (saw), maakten de metgezellen zich meer zorgen om het te onthouden dan om het allemaal in een boek vast te leggen. Als gevolg daarvan is de bundeling van de Koran in één tekst niet gedaan tijdens het leven van de Profeet (saw).

 

Previous article Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day