1. Articles
  2. Artikels
  3. Islam is de oplossing voor de problemen van de mensheid

Islam is de oplossing voor de problemen van de mensheid

Under category : Artikels
2411 2014/02/19 2024/06/14

Ieder mens draagt een bewijs van zijn schepping in zichzelf en tevens voor het bestaan van zijn Maker, de Schepper. In plaats van haar te laten dolen in duisternis op zoek naar een manier van leven heeft Hij (swt) voor de mensheid geopenbaard hoe zij het best kan leven. De mens is vaak geneigd om zelf het heft in handen te nemen en haar eigen koers te varen, wat altijd voor ellende heeft gezorgd. Het is namelijk een universeel feit dat de mens incapabel is om een alomvattend systeem te ontwerpen gebaseerd op een intellectuele basis. Want zelfs wanneer men in een vlaag van genialiteit een ingeving heeft hoe de samenleving in te richten, zal dit altijd te kort schieten omdat de oorsprong, haar verstand, per definitie beperkt is.


Het is vanuit Zijn Barmhartigheid derhalve dat Hij voor de mens de dien heeft vervolmaakt. Hij heeft voor de mensheid Islam als religie en systeem voor het leven van de mens vastgesteld. Wanneer wij namelijk reflecteren naar de hedendaagse situatie van de mensheid dan zal men ongetwijfeld veel onrecht en ellende hebben gezien of meegemaakt in onze Oemma. De kern die dit veroorzaakt zit in het feit dat de moslims nu enkel worden gedomineerd door wetgeving en systemen van buiten Islam. Want het is dankzij Islam en haar praktische toepassing in het gehele leven van de mens, dat zij eer en voorspoed heeft gekend. Voor ruim 1400 jaar lang heeft zij de mensheid geleidt van het duisternis naar het Licht d.m.v. de Islamitische Staat.


Het systeem waar de ganse wereld momenteel in leeft, het kapitalisme, heeft ronduit gefaald in al haar facetten en heeft de wereld in diepe rouw en ellende achter gelaten. De mensheid in het algemeen, en de moslims in het bijzonder, zouden zich moeten realiseren dat de Islam de enige praktische oplossing biedt voor de hedendaagse problemen en het enige echte alternatief is voor de systemen van mensen handen.


Want zoals de campagne aantoont is het de Islamitische Staat die ervoor zal zorgen dat de eer van de moslims zal worden beschermd. Het is de Staat die ervoor zal zorgen dat de welvaart eerlijk wordt verdeeld over haar inwoners aangezien dit een van haar grondbeginsels is in haar economisch systeem. Het is het educatief systeem in Islam dat ervoor zal zorgen dat haar afgestudeerden, pure Islamitische persoonlijkheden belichamen en geen vergiftigde concepten meedragen. Het is het sociaal systeem gecombineerd met het strafsysteem dat ervoor zal zorgen dat de straten veilig zullen zijn en dat de mensen, moslim en niet moslim, vredig met elkaar kunnen leven. Aangezien zij een sterke sociale controle kent en de Staat haar inwoners verplicht om te allen tijde het goede te gebieden en het slechte te verbieden. Kortom het is wanneer Islam, met haar systemen, wordt ingevoerd in de landen van de moslims dat zij haar oorspronkelijke status weer terug zal krijgen.

 


Ten slotte willen wij benadrukken dat de prioriteit van de moslims, met name de jongeren onder hen, hier zou moeten liggen. Zij zouden zich moeten realiseren dat al hun energie in de heropleving van de Oemma zou moeten liggen. En Alhamdoelilah onze jongeren hebben veel potentie en voelen steeds meer en meer jongeren zich aangetrokken tot Islam. Wanneer wij dit beseffen dienen wij ons uiterste best te doen om op onderzoek uit te gaan naar de mogelijkheden voor onszelf om wat te kunnen betekenen voor deze grootse en nobele zaak. Want er is veel wat wij kunnen doen en betekenen. Daarom dienen wij te werken met al onze kracht en energie om het licht van Islam opnieuw te laten schijnen en de oplossingen van Islam voor onszelf en anderen mogelijk te maken. Want immers, enkel Islam is de oplossing voor al onze problemen.

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day