1. Articles
  2. Artikels
  3. HET VERBOD OP ALCOHOL

HET VERBOD OP ALCOHOL

Under category : Artikels
4004 2013/11/17 2024/06/15

Vraag: Waarom is de consumptie van alcohol verboden in de Islam?

Antwoord:

Alcohol heeft de menselijke samenleving al geteisterd sinds mensenheugenis. Het gaat door met het kosten van ontelbare mensenlevens en het veroorzaakt veel ellende voor miljoen over de gehele wereld. Alcohol is de grondoorzaak van diverse problemen waarmee de samenleving nu te maken heeft. De statistieken van de stijgende misdaadgetallen, verhoogde aantallen van psychische ziektes en miljoenen gebroken families door de hele wereld geven een stille getuigenis van de destructieve krachten van alcohol


1.  Het verbod op alcohol in de Qoer'aan.

De Glorieuze Qoer'aan verbiedt de consumptie van alcohol in het volgende vers:

"O jullie die geloven! Voorwaar, de wijn en het gokken en de afgodsbeelden en pijlen om te verloten zijn onreinheden die tot het werk van de satan behoren, vermijdt deze (zaken) dus. Hopelijk zullen jullie welslagen." [Qoer'aan 5:90]


2. Het verbod op alcohol in de Bijbel.

De Bijbel verbiedt de consumptie van alcohol in de volgende verzen:

a.  "De wijn is een spotter, de sterke drank is woelachtig; al wie daarin dwaalt, zal niet wijs zijn." [Spreuken 20:1]

b.  En wordt niet dronken in wijn" [Efezirs 5:18]


3.    Alcohol onderdrukt de geremdheid van de mens.

Een deel van de hersenen van de mens voorkomt dat hij iets doet waarvan hij vindt dat het slecht is. Bijvoorbeeld gebruikt een persoon normaal geen scheldwoorden of grove taal tegen zijn ouders. Als hij naar het toilet moet dan voorkomt dit deel van de hersenen ervoor dat hij het niet in het openbaar doet, maar een toilet opzoekt. Als een persoon alcohol drinkt, dan wordt dit deel van de hersenen zlf onderdrukt. Dat is dan ook precies de reden waarom je dronken mensen vaak gedrag ziet vertonen dat totaal niet in hun aard ligt. Bijvoorbeeld, zie je een dronken persoon gewelddadig worden en grove taal gebruiken en terwijl hij helemaal niet in de gaten heeft dat hij verkeerd bezig is, zelfs als het tegen zijn ouders is. Velen plassen zelfs in hun kleren, noch praten ze of lopen ze normaal en ze gedragen zich vaak onbehoorlijk.


4.    Gevallen van overspel, verkrachting, incest en AIDS komen vaker voor onder de alcoholisten.

Volgens het National Crime Victimization Survey Bureau of Justice (het departement van justitie van de VS) vonden er in het jaar 1996 alleen al 2713 verkrachtingen plaats. De statistieken vertellen ons dat de meerderheid van de verkrachter onder invloed waren toen de misdaad plaats vond. Hetzelfde is waar in de gevallen van aanranding. Volgens de statistieken, pleegt 8% van de Amerikanen incest, met andere woorden 1 van elke 12 tot 13 personen is betrokken bij incest. Bijna alle gevallen van incest zijn het gevolg van de staat van invloed waaronder n of beide partijen (die betrokken bij de incest) zijn. Een van de grote factoren die samenhangt met de verspreiding van AIDS, de meest gevreesde ziekte, is het alcoholisme.

 

5.    Elke alcoholist was in eerst instantie een 'gezelligheidsdrinker'.

Velen zeggen van zichzelf, als ze hun drankgebruik willen goedpraten, dat ze alleen maar drinken voor de 'gezelligheid'. Ze zeggen dat ze alleen maar n of twee glaasjes drinken en zichzelf onder controle hebben, zodat ze nooit dronken zijn. Onderzoek toont aan dat elke alcoholist in eerste instantie zo'n gezelligheidsdrinker was. Geen enkele alcoholist of dronkaard begint in eerste instantie te drinken met de intentie om een alcoholist of dronkaard te worden. Geen 'sociale drinker' kan zeggen dat ze al voor meerdere jaren alcohol nuttigen, maar dat ze zoveel zelfcontrole hebben dat nog geen enkele keer onder invloed, of aangeschoten zijn geweest.

 

6.    Als een persoon maar n keer onder van alcohol invloed is geweest en iets beschamends heeft gedaan, dan zou dat voor de rest van zijn leven bij hem blijven.

Stel dat een 'gezelligheidsdrinker' maar n keer zijn controle verliest. In een staat van dronkenschap pleegt hij een verkrachting of incest. Zelfs als hij er later heel veel spijt van heeft, dan zou een normaal mens deze last van schuldgevoel waarschijnlijk voor de rest van zijn leven mee dragen. Zowel de dader als het slachtoffer zijn onherstelbaar beschadigd.

 

7.    Alcohol wordt verboden in de Hadieth.

De Profeet Mohammed (saws) zei:

a.  In Sunan Ibh-I-Majah Volume 3, Boek van Intoxicatie, hoofdstuk 30 Hadieth No. 3371

 "Alcohol is de moeder van al het kwaad en is het meest beschamend van al het kwaad."

b.  In Sunan Ibn-I-Majah Volume 3, Boek van Intoxicatie, hoofdstuk 30, Hadieth No. 3392

"Alles wat bedwelmend werkt in grote hoeveelheden, is verboden zelfs in kleine hoeveelheden."

Dus er is geen excuus voor een nipje of een klein slokje.

c.  Niet alleen zij die drinken worden vervloekt, maar ook zij die er direct of indirect mee handelen worden vervloekt door Allah.

Volgens Sunan Ibn-I-Majah, Volume 3, Boek van Intoxicatie, hoofdstuk 30, Hadieth No. 3380. Het is overgeleverd door Anas (moge Allah tevreden met hem zijn), dat de Profeet Mohammed (saws) zei:

"God's vloek komt terecht bij tien groepen van mensen die met alcohol handelen. Degene die het distilleert, degene van wie het gedistilleerd wordt, degene die het drinkt, degene die het vervoert, degene naar wie het is gebracht, degene die het serveert, degene die het verkoopt, degene die het geld ervan gebruikt, degene die het koopt en degene die het koopt voor een ander."

8.    Ziektes die met alcohol geassocieerd worden.

Er zijn diverse wetenschappelijke redenen voor het verbod op de consumptie van bedwelmende middelen, zoals alcohol. Het grootste aantal doden dat aan n en dezelfde oorzaak worden gerelateerd is door de consumptie van alcohol. Jaarlijks sterven er miljoenen mensen door de inname van alcohol. Ik hoef niet op de details in te gaan van alle slechte effecten van alcohol, omdat de meeste over het algemeen wel bekend zijn. Hieronder vind je een simpele lijst van een paar aan alcohol gerelateerde ziektes:

1.  Levercirrose is een van de meest bekende, aan alcohol gerelateerde, ziektes

2.  Anderen zijn Hoofd- en Nekkanker, Leverkanker (Hepatoma), slokdarmkanker, darmkanker,etc.

3.  Oesophagitis, maag(slijmvlies)ontsteking, alvleesklierontsteking en Hepatis zijn gelinked aan de alcoholconsumptie.

4.  Hoge bloeddruk, hartaandoeningen, hartbeklemming, en hartaanvallen kunnen worden veroorzaakt door hoge alcoholconsumptie.

5.  Beroertes, stuiptrekkingen en verschillende types van verlamming zijn verbonden met de alcoholconsumptie.

6.  Het wegkwijnen van de kleine hersenen en andere delen van de hersenen zijn welbekende symdromen die veroorzaakt worden door de alcohol consumptie.

7.  Het syndroom van Korsakoff, met vergeetachtigheid van recente gebeurtenissen (aantasting van het korte geheugen), gesprekken en problemen met het vasthouden van langere termijngeheugen en met verschillende vormen van verlamming wordt voornamelijk veroorzaakt door overmatig alcoholgebruik.

8.  Er moet ook speciale vermelding gemaakt worden van het effect van alcoholconsumptie door vrouwen. Vrouwen zijn gevoeliger voor leveraandoeningen dan mannen. Gedurende de zwangerschap kan de inname van alcohol grote schade aan de foetus veroorzaken. Het Foetus Alcohol Syndroom wordt in de medische kringen steeds meer erkent.

Dit is een hle kleine opsomming van ziektes of aandoeningen die kunnen worden veroorzaakt door de inname van alcohol. We zouden nog kunnen doorgaan met een ellenlange lijst van aandoeningen, die aan alcohol gerelateerd zijn.

9.    Alcoholisme is een 'ziekte'.

 

Medische doktoren zijn liberaal geworden richting de alcoholisten en noemen alcoholisme liever een ziekte dan een verslaving.

De Islamic Research Foundation heeft een pamflet gepubliceerd dat zegt:

Als alcohol een ziekte is, dan is het de enige ziekte die:

-     Wordt verkocht in flesjes

-   Wordt geadverteerd in kranten, magazines op de radio en televisie

-    Winkels heeft die het verkoopt

-    Inkomen produceert voor de overheid

-   gewelddadige dodelijke ongelukken veroorzaakt op de snelweg

-   Families kapot maakt en de misdaad verhoogt

-   Geen ziektekiemen of virus als oorzaak heeft.

 

ALCOHOLISME IS GEEN ZIEKTE - HET IS HET HANDWERK VAN DE SATAN.

 

Allah heeft ons in Zijn Oneindige Wijsheid gewaarschuwd tegen deze valstrik van de Satan. De Islam wordt de "Deen-ul-Fitrah"  of de natuurlijke religie van de mens genoemd. Al zijn geboden zijn gericht op het behouden van de natuurlijke staat van de mens. Alcohol is een afwijking van deze natuurlijke staat, voor zowel het individu als voor de samenleving. Het verlaagt de mens tot een niveau onder dat van de beesten waaraan hij beweert superieur te zijn. Vandaar dat de consumptie van alcohol is verboden in de Islam.

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day