1. Articles
  2. Artikels
  3. En nu jij! : leer de argumenten zelf

En nu jij! : leer de argumenten zelf

Under category : Artikels
2409 2014/02/25 2024/05/25

Omdat een iedere moslim overtuigd behoort te zijn van zijn religie, zal hij de bewijzen moeten kennen en dienen te gebruiken om zijn overtuiging te verkondigen aan niet-moslims en zijn broeders en zusters te informeren over haar bewijzen. Om deze reden dient de moslim bewapend te zijn met de argumenten. In dit artikel worden de argumenten gegeven op de belangrijkste vragen die niet-moslims aan ons stellen. In het volgende staan een aantal beweringen en vragen die mensen vaak stellen en de antwoorden hierop. Leer deze argumenten en gebruik ze in jouw discussies met anderen.


 1. Stelling: “Islam onderdrukt vrouwen en ontneemt de vrouw haar rechten”. 


Islam is gekomen toen pasgeboren dochters levend werden begraven en vrouwen niets meer dan handelswaar waren. Islam gaf de vrouw het recht op een leven, het recht om te stemmen voor een nieuwe leider en het recht om te handelen. Dit was lang voor de middeleeuwen waar vrouwen levend werden verbrand omdat ze werden gezien als heksen. In die periode werd er zelfs gediscussieerd of vrouwen wel of geen ziel bezaten.


De vrouw heeft een hoge status en is een grote eer voor de man, deze eer moet ten koste van alles beschermd worden. Dit is anders voor de mensen in het Westen waarbij de halfnaakte vrouw wordt gebruikt om zelfs toiletpapier te verkopen. Wij zien vrouwen niet als sekssymbool waar we onze lusten op kunnen botvieren maar als een persoon met ideeën en visies.


Echte onderdrukking is als de vrouw: carrière moet maken, er tegelijkertijd aantrekkelijk uit moet zien, haar kinderen moet opvoeden, ervoor moet zorgen dat er gekookt wordt, en constant een strijd moet voeren met de man voor gelijke behandeling. Feit is dat in het Kapitalisme nog steeds de man bepaalt wat er moet gebeuren in de samenleving en de vrouwen niet het salaris krijgen die de man krijgt, ook al verricht ze dezelfde werkzaamheden.

 

 

 

2. Stelling: “De vrouw is minderwaardig ten opzichte van de man in Islam” 

De vrouw is in geen enkel opzicht minder waard dan de man, noch andersom. Allah (swt) spreekt in de Koran zowel de mannen als vrouwen aan om hun verplichtingen uit te voeren. Wanneer dezen worden nageleefd is voor beiden het Paradijs.

 

 

De man en de vrouw zijn gelijk in waarde maar fysiek verschillend, dit is een feit. Zo heeft de vrouw haar rol in de samenleving gebaseerd op haar fysieke capaciteiten en zo heeft de man zijn rol gebaseerd op zijn capaciteiten. Islam heeft de man en de vrouw rollen toebedeelt die passen bij de aard van hun wezen. Immers, is het niet de vrouw die het kind maandenlang heeft moeten dragen in zwangerschap, vervolgens het kind in zwaarte heeft moeten baren en daarom een natuurlijke sterke band heeft met het kind? Is het immers niet zo dat vanuit de natuur van de vrouw zij degene is die borstvoeding geeft terwijl de man hier niet toe in staat is?

 


Het Kapitalisme verzorgt de visie dat de vrouw minderwaardig is wanneer ze op alle vlakken onder doet voor de man, ook al zij het in de fysieke capaciteit van de vrouw. Islam bekijkt waarde vanuit bestraffing of beloning voor het hiernamaals. Daarmee is de vrouw eerder minderwaardig in het westers Kapitalisme dan in Islam.3. Stelling: “Islam is een gewelddadige godsdienst dat erop uit is niet-gelovigen een kopje kleiner te maken.”
 

Islam heeft nooit anders gelovigen op massale schaal vervolgd zoals de Christenen dit hebben gedaan gedurende de kruistochten, Spaanse inquisitie, de inname van Amerika, de Holocaust het kolonialiseren van de moslimlanden zoals Indonesië, Marokko, Algerije, Tunesië, Egypte etc. Het land waar jij nu in leeft (Nederland) kent een bloederige geschiedenis van 300 jaar kolonisatie van Indonesië en het verhandelen van Afrikaanse slaven. Nu nog steeds teert ze op deze verworven rijkdommen. Nu nog steeds onder de naam van democratie (i.p.v. Christendom) worden moslims in Irak, Afghanistan, Pakistan en Jemen vermoord, verkracht, mishandeld en opgesloten. Wie is er hier nu meer gewelddadig?


Indien Islam erop uit is niet-gelovigen een kopje kleiner te maken, waarom staan de oudste synagogen en kerken dan in de islamitische landen en niet in Europa? Zijn wij verantwoordelijk voor het decimeren van zes miljoen Joden of is het Westen hiervoor verantwoordelijk?


Islam heeft aangetoond haar niet-moslim burgers altijd in bescherming te nemen tegen betaling van de Djizya (belasting voor niet-moslims). Al Andalus (islamitisch Spanje) is een schitterend voorbeeld over hoe drie wereldreligies, Islam, Christendom en Jodendom, in harmonie samen konden leven en ontwikkelingen in de wetenschap hebben bereikt waar de Verlichting uit is ontstaan. Terwijl het de Spaanse inquisitie was waarbij een iedere niet-katholiek gedwongen werd bekeerd of anders vermoord of gedeporteerd werd. Intolerantie is daarom onderdeel van westerse geschiedenis en niet de onze.


 

4. Stelling: “Islam is net zoals het Christendom tegen wetenschappelijke ontwikkeling”.

Islam heeft sinds haar komst haar aanhangers gestimuleerd kennis over alle zaken op te doen. Het resultaat hiervan is het huidige telsysteem dat jij gebruikt welke Arabisch is.


Als Islam tegen wetenschappelijke ontwikkeling is waar komen de volgende woorden dan vandaan? Van de moslims of van de Europeanen?: alchemie, alcohol, katoen, rijst, admiraal, cijfer, algebra, algoritme, canon, etc. Deze woorden zijn afkomstig van ontdekkingen van islamitische geleerden in het verleden. Islam heeft hen aangemoedigd onderzoek te doen en wetenschappelijke ontdekkingen te verrichten. Het is om deze reden dat tijdens de Middeleeuwen de Islamitische staat in een Gouden tijdperk leefde met vooruitgang en ontwikkeling, terwijl Europa ondergedompeld was in duisternis en onbeschaafdheid.

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day