1. Articles
  2. Het slaan van vrouwen is verboden in Islam
  3. Heeft de boodschapper van Allah saws ooit zijn vrouwen geslagen ?

Heeft de boodschapper van Allah saws ooit zijn vrouwen geslagen ?

1905 2014/05/03 2024/04/18

De Profeet saws is het beste voorbeeld dat alle moslims zouden moeten volgen, zoals Allah de Verhevene ons heeft bevolen. Allah de Verhevene zegt:

“ Voorzeker, in de Boodschapper van Allah is (er) voor jullie een goed voorbeeld, voor degene die op (de ontmoeting met) Allah en de laatste Dag hoopt, en (voor degene die) Allah veelvuldig gedenkt.” (33:21)

Allah, de Verhevene, beschrijft ook de normen en waarden van de profeet saws, in de Qur’an:

 “En waarlijk, jij (O Muhammad) beschikt zeker over een verheven karakter.

(68:4)

De profeet saws paste deze goede normen en waarden in zijn gedrag in de praktijk toe, en hiervan leerden de mensen hoe andere mensen te behandelen. De profeet saws heeft gezegd:


Waarlijk ik ben niet gezonden dan om het beste gedrag te vervolmaken en te perfectioneren.” (Malik in Al-Muata’)


 

Lezen we dan in de biografie van de profeet saws of in zijn woorden (Ahadith) ook maar iets dat er op wijst dat de profeet saws ooit ook maar een vrouw of een kind geslagen heeft ?  Of kunnen we zelfs bij de vijanden van hem saws, (die gedurende zijn leven hebben geleefd en hem zagen en hoorden) ook maar iets vinden, dat hem zulk gedrag verwijt ?

 


En laten we eens kijken naar wat Aisha, de vrouw van de profeet saws, zei over hem na zijn dood, om te laten zien wat voor soort echtgenoot hij was: 

“Zijn karakter was de Qur’an.” (Ahmad)

‘’De profeet saws heeft nooit een vrouw of een kind geslagen met zijn hand.’’ (Muslim)


En laten we eens kijken naar wat een andere vrouw van de profeet saws, Safiya, zei na zijn dood:

“Nimmer heb ik iemand gezien met een beter karakter dan de boodschapper van Allah saws.” (At-Tabarani)


En laten we de woorden van de bediende van de profeet saws, Anas bin Malik ra:

“Ik was de bediende van de boodschapper van Allah gedurende 10 jaar, hij zei nooit ‘oef’ tegen me. Als ik iets deed, zei hij niet een keer tegen me: waarom deed je dat? Wanneer ik iets niet deed, vroeg hij me nooit waarom ik het niet gedaan had. En de boodschapper saws had het beste karakter van alle mensen (en had ook de beste trekken, in die mate,) dat ik nooit een zijden kleed, noch puur zijde, noch iets anders zachter heb gevoeld dan de palm (van de hand) van de boodschapper van Allah saws. Ook heb ik geen muskus noch enig andere geur geroken, dat zoeter rook dan het zweet van de boodschapper van Allah saws.” (At-Tirmidhi)

 


Anas bin Malik ra zei ook: “Ik diende de profeet saws jarenlang. Hij heeft me nooit beledigd, nooit geslagen, nooit uitgescholden en nooit fronsend naar me gekeken. Hij heeft me nooit berispt over iets dat hij me had opgedragen en dat ik genegeerd had. En als iemand van zijn familie me berispte, zei hij: laat hem! Als het gedaan moest worden, was het wel gedaan.” (Al-Baghawui)

 


Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day