1. Articles
  2. Het slaan van vrouwen is verboden in Islam
  3. De behandeling van echtgenotes bezien vanuit de nobele Qur’an en de Sunnah

De behandeling van echtgenotes bezien vanuit de nobele Qur’an en de Sunnah

1708 2014/05/03 2024/04/18

In het licht van de verzen in de Qur'an, zien we dat Allah, de Verhevene, de beste behandeling van iemands echtgenote beveelt met genereus gedrag jegens haar, en het op de beste manier met haar samenleven, zelfs als er geen liefde (meer) is in het hart . Allah, De Alwijze zegt:


En ga op een goede wijze met hen om. Als jullie hen verafschuwen dan kan het zijn dat jullie iets verafschuwen waarin Allah veel goeds heeft geplaatst.’ (4:19)

De profeet saws heeft gezegd:


Een gelovige moet (zijn vrouw) een gelovige vrouw, niet haten. Als een van haar eigenschappen hem niet bevallen, dan zal een andere eigenschap hem wel bevallen.” (Muslim)


Ook verduidelijkt Allah dat de vrouw rechten heeft jegens haar echtgenoot, zoals de echtgenoot rechten heeft jegens haar. Allah de Verhevene zegt:


En voor hen (de vrouwen) zijn er rechten gelijk aan hun plichten (jegens hun echtgenoten) volgens dat wat redelijk is” (2:228)


En de profeet saws gaf aan in zijn laatste preek voor zijn dood dat de mannen zorg moesten dragen voor hun vrouwen en hen zouden eren en hen nooit oneerlijk zouden behandelen of hen hen rechten ontnemen. De profeet saws zei:


“Behandel de vrouwen op de beste wijze’’

En de profeet saws beval ons om ons goed te gedragen met onze vrouwen, en genereus voor  hen te zijn , en hij verduidelijkte ook dat de beste van de mannen diegene is die zijn vrouw het best behandelt. De profeet saws zei:

De meest complete in het geloof is het beste van karakter. En de beste van jullie is het beste tegen zijn vrouw.” (At-Tirmidhi) 

De profeet saws heeft ook gezegd:

“De beste van jullie is diegene die het best is met zijn vrouw en ik ben degene onder jullie die het beste met zijn vrouwen is.” (Ibn Majah)

 


De profeet heeft zijn metgezellen ook bevolen om de vergissingen van hun vrouwen te verdragen,  waarbij hij verklaarde wat de natuur van de vrouwen is, door Allah geschapen. De profeet saws heeft gezegd:

“Behandel de vrouwen op de beste wijze. Waarlijk, de vrouw is geschapen uit een rib en het meest gebogen gedeelte van de rib is het bovenste gedeelte: als je het probeert recht te buigen, dan zal het breken en als je het met rust laat, dan zal het gebogen blijven, dus behandel de vrouwen op de beste wijze.” (Al-Bukhari)

 


De boodschapper van Allah saws heeft ook gezegd :

“Waarlijk , de vrouw is gemaakt van een rib. Dit zal nooit recht kunnen worden gemaakt door jullie (i.e. zij zal zich nooit gedragen zoals jullie je precies zouden wensen). Dus, als je plezier met haar hebt, dan zul je haar ‘gebogenheid’ waarderen. En als je probeert haar ‘recht te maken’, dan zul je haar breken. En haar breken betekent de scheiding.” (Mustakhrag Abi ‘Awana)


De verzen in de Heilige Quran en Ahadith die laten zien dat de man zijn vrouw op de beste wijze zou moeten behandelen, zijn ontelbaar en een ieder die hieraan wil refereren, laat hem dit vooral doen.

 

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day