1. Articles
  2. Het slaan van vrouwen is verboden in Islam
  3. Het slaan van vrouwen in de westerse (christelijke) maatschappijen

Het slaan van vrouwen in de westerse (christelijke) maatschappijen

1789 2014/05/10 2024/04/18

Vele fanatiekelingen hebben geprobeerd om misverstanden te laten ontstaan over de islam, waarvan een is het slaan van iemands vrouw, hierbij gebruiken ze hun ‘magische scharen’, waarmee ze her en der wat uit verzen van de Nobele Qur’an en de hadiths van de profeet saws, halen en vervolgens alle woorden voor en na het woord slaan, achterwege latend, slechts het woord ‘slaan’ overlatend. Ze halen de woorden eruit die hun vragen zouden kunnen  beantwoorden en laten slechts die woorden over die hen goeddunken, om op deze wijze misverstanden te laten ontstaan over de islam. Hiermee scheppen ze afstand tussen henzelf en de waarheid en objectiviteit. En aldus, presenteren ze niet het onderwerp in zijn complete vorm, maar in deeltjes gehakt, om op deze wijze verwarring te veroorzaken onder de mensen. Dit soort mensen claimt echter wel beschaafd te zijn en dat zij hun eigen vrouwen op de beste wijze behandelen, maar tegelijkertijd weigeren ze het volgende te zien::


1. De meeste van diegenen die claimen hun vrouw op de beste wijze te behandelen vaak zelf leugenachtig zijn.


2. Dat islam de enige religie is, die de liefdevolle en affectieve relatie tussen de beide echtgenoten heeft vermeld, en ook voorkomt dat de man zijn vrouw pijn doet, zowel fysiek als verbaal. Allah, de Verhevene, zegt:

 


En het behoort tot Zijn tekenen dat Hij voor jullie van jullie eigen soort echtgenotes heeft geschapen, opdat jullie rust bij haar vinden. Hij bracht tussen jullie liefde en barmhartigheid. Voorwaar daarin zijn zeker tekenen voor een volk dat nadenkt. (30:21)


3. Islam is de enige religie die degene veroordeelt (al 1400 jaar geleden),  die zijn vrouw beledigt en slaat of haar met arrogantie bekijkt alsof haar positie minder is dan de zijne. En een man die zo is, wordt beschouwd als vol met gebreken.


4. Islam moedigt het beste gedrag aan jegens een echtgenote, dat, zeker bezien vanuit alle verzen van de Qur’an en alle hadith van de profeet saws, de relatie tussen de beide echtgenoten versterkt. Allah, De Verhevene, zegt:


En voor hen (de vrouwen) zijn er rechten overeenkomstig hun plichten, (jegens hun echtgenoten) volgens wat redelijk is. (2:228)

5. Islam heeft een beloning vastgesteld voor het goede gedrag onder de mensen en special tussen de echtgenoten. De profeet saws heeft gezegd:


Allah zal jullie belonen voor alles dat jullie uitgeven met de intentie om Allahs tevredenheid te verkrijgen zelfs als het een lepel voedsel is dat jullie in de monden van jullie echtgenoten stoppen.”  (Al-Bukhari)


6. Islam heeft het slaan van vrouwen als uitzondering bevestigd, niet als regel, en onder speciale omstandigheden die een man verhinderen om haar te slaan als oplossing, behalve in heel speciale gevallen en alleen als laatste redmiddel om zo meer calamiteiten te voorkomen, omdat vrouwen niet overal hetzelfde zijn in alle tijden, maatschappijen en families. En wat in de ene maatschappij past, hoeft niet noodzakelijkerwijs in een andere maatschappij te passen. In tegendeel, het kan schadelijk zijn in plaats van het te corrigeren. En een bepaald gedrag dat passend mag zijn bij de ene vrouw, zal niet passend zijn bij een andere vrouw van een andere maatschappij of tijdperk, ongeacht hoe hard men dat ook probeert wel te laten zijn.

 


7. Het fenomeen van huiselijk geweld is wijd verspreid in de meeste geciviliseerde landen van onze eeuw. Hoeveel Westerse mannen vallen hun vrouw aan waar anderen bij zijn, op vliegvelden, in restaurants, cafés  of zelfs op straat ? En dit is geen geheim , maar je kunt het overal in de media aantreffen.

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day