1. Articles
  2. 1000 SOENNA'S IN EEN DAG & NACHT
  3. De Soenna’s bij het binnengaan en het verlaten van het huis

De Soenna’s bij het binnengaan en het verlaten van het huis

43500 2007/11/30 2024/04/19

de soenna’s bij het binnengaan en het verlaten van het huis

  an nawawi zei: "het is aanbevolen bismillah (in de naam van allah) te zeggen en allah regelmatig te gedenken.

1-allah’s naam noemen: de profeet (vrede zij met hem) zei: "wanneer iemand allah noemt terwijl hij zijn huis binnengaat en wanneer hij begint te eten, zegt de duivel tegen zijn maten: “er is geen onderdak noch eten voor jullie hier vanavond.” verteld door imam muslim.

2-doe̒aa bij het binnengaan: de profeet (vrede zij met hem) zei: " zeg: “o allah ik vraag u het beste bij het binnengaan en het beste bij het naar buiten gaan, ik ga binnen in de naam van allah en ga naar buiten in de naam van allah, ik vertrouw op allah) dan groet hij zijn gezin." verteld door aboe dawoed. op deze manier verlaat iemand zich op allah bij het binnengaan en het verlaten, waardoor hij altijd verbonden is met allah.

3-siwak gebruiken: imam muslim vertelde dat de profeet (vrede zij met hem) siwak gebruikte wanneer hij zijn eerste stappen in het huis zette.

4-begroeting: allah (verheven is hij) zegt: "dus wanneer je een huis binnengaat, begroet elkaar dan (letterlijk: begroet julliezelf) met een begroeting die van allah komt, gezegend en goed." (soera an noor :61) veronderstellend dat een moslim voor zijn gebeden naar de moskee gaat en deze soenna’s in praktijk brengt; dat zijn er 20 soenna’s per dag.

bij het vertrekken, hoort een moslim deze doe̒aa te zeggen: “in de naam van, ik vertrouw op allah, wat hij wil zal gebeuren, er is geen kracht behalve die van allah.” zodoende zal hij beschermd, veilig, en verdedigd zijn, en de duivel gaat bij hem vandaan. verteld door at tirmidhi en aboe dawoed.

een moslim vertrekt en keert terug, en dit verschillende keren per dag; voor de gebeden, om te werken, etc. en iedere keer wanneer hij deze soenna’s toepast, krijgt hij een grote beloning van allah, door zichzelf te onderwerpen aan de leringen van zijn profeet (vrede zij met hem).

het resultaat van de toepassing van deze soenna’s:

1- een moslim wordt beschermd tegen al het kwaad waarmee hij in aanraking komt.

2- een moslim is veilig voor welk kwaad dan ook dat hem zou kunnen berokkenen.

3- een moslim wordt geleid en bewaakt bij alles, hetzij goddelijk of seculair.

 

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day