1. Articles
  2. 1000 SOENNA'S IN EEN DAG & NACHT
  3. Bidden achter een Soetra

Bidden achter een Soetra

44484 2007/11/30 2024/07/24

bidden achter een soetra

(d.w.z. bidden achter een object, zoals een muur, een stok, een pilaar, etc.)

  de profeet – vrede zij met hem – zei: (als je wilt gaan bidden, gad an achter een soetra staan, ga er dicht achter staan, en laat niemand tussen jou en de soetra komen). verteld doorabu dawood, ibn majah en ibn khuzaima

deze profetische traditie bepaalde dat er een soetra moet worden opgericht, hetzij thuis of in de moskee, voor vrouwen en voor mannen. sommige moslims bidden niet achter een soetra, en doen zichzelf op die manier tekort doordat ze zo geen beloning krijgen voor het toepassen van deze soenna. 

deze soenna wordt gedurende de dag en de nacht verschillende keren herhaald door de moslim, wanneer hij de gebeden van de profeet verricht, ad-doeha gebed (het ochtendgebed), het gebed na het binnengaan van de moskee, het witr gebed (het laatste gebed ‘s nachts, de verplichte gebeden die de vrouw bidt, wanneer ze thuis het gebed verricht. als iemand echter in de moskee bidt, is de soetra van de imam genoeg voor allen die achter hem bidden.

 

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day