1. Articles
  2. 1000 SOENNA'S IN EEN DAG & NACHT
  3. Soenna’s bij het ontmoeten van mensen

Soenna’s bij het ontmoeten van mensen

54030 2007/11/30 2024/06/14

soenna’s bij het ontmoeten van mensen

1- begroeten: de profeet (vzzmh) werd gevraagd: "welke soort islam is het beste" ; en hij (vzzmh) antwoordde: "om mensen te voeden en de mensen die je wel en die je niet kent te begroeten." (verteld door al bukhari en imam muslim)

een man kwam in de buurt van de profeet (vzzmh) en begroette hem door het zeggen van "assalam alaikom (vrede zij met je)", de profeet (vzzmh) groette terug en nadat de man was gaan zitten, zei de profeet: "dat was tien"; toen kwam ere en andere man en zei :"assalam alaikom wa rahmatullah (vrede en genade van allah zijn met jullie)" de profeet (vzzmh) zei: "dat was twintig"; daarna kwam een derde man en zei " assalam alaikom wa rhamatullah wa barakatoe (vrede en genade en zegeningen van allah zijn met jullie) de profeet (vzzmh) zei: "dat was dertig." (verteld door aboe dawoed en aanbevolen door at tirmidhi).

kijk eens hoeveel beloningen de eerste twee verloren lieten gaan omdat ze niet de volledige islamitische begroeting zeiden, om zodoende de volledige beloning te ontvangen van dertig goede daden. en als goede daad wordt het als minstens tien beschouwd; de som zou dan driehonderd goede daden zijn geweest en zou zelfs nog meer kunnen zijn. omdat begroetingen vele keren plaatsvinden per dag, zou je jezelf aan moeten wennen de volledige islamitische begroeting uit te spreken om die grote beloning te krijgen.

2- glimlachen: de profeet (vzzmh) zei: "kijk niet neer op welke goede daad dan ook; zelfs al is het je broeder met een glimlach tegemoet komen.” (verteld door imam muslim) 

3- handen schudden: onze profeet (vzzmh) zei: "wanneer twee moslims elkaar ontmoeten en elkaar de hand schudden, dan zal allah hen voordat ze vertrekken, vergeven." (verteld door aboe dawoed, al tirmidhi en ibn majah)

an nawawi zei: “je zou moeten weten dat het de voorkeur heeft om iedere keer wanneer jullie elkaar ontmoeten de hand te schudden. dus besten, probeer om een ieder die je ontmoet te begroeten met een glimlach en schud hem de hand; op die manier zal je drie soenna’s tegelijk toepassen.

4- allah (st) zegt: " en zeg tegen mijn dienaren dat te zeggen wat het behoorlijkst is (d.w.z. wat het vriendelijkst is) want zeker, shaytaan (de allervalste, de duivel) probeert onenigheid tussen hen te stoken. shaytaan is zeker een duidelijke vijand voor de mens geweest."(al israa: 53) en de profeet (vzzmh) zei: "vriendelijke woorden zijn liefdadigheid." (verteld door al bukhari en imam muslim).

· vriendelijke woorden houden in: dhikr (het gedenken van allah), doe'aa, het begroeten, complimenten geven die op hun plaats zijn, goede manieren, deugden en goede daden.

· vriendelijke woorden zijn magisch omdat je er andermans hart mee wint.

· vriendelijke woorden zijn het bewijs hoe verlicht het hart van de gelovige is. daarom zou je je hele leven met vriendelijke woorden moeten omwikkelen: je echtgeno(o)t(e), je kinderen, je buren, je vrienden, je werknemers en iedereen met wie je omgaat hebben vriendelijke woorden nodig.

 

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day