1. Articles
  2. 1000 SOENNA'S IN EEN DAG & NACHT
  3. Siwak gebruiken (Takje om de tanden mee schoon te maken)

Siwak gebruiken (Takje om de tanden mee schoon te maken)

47121 2007/11/30 2024/04/19

siwak gebruiken (takje om de tanden mee schoon te maken)


er zijn verschillende tijdstippen waarop een moslim siwak kan gebruiken, overdag en ‘s nachts:

de profeet – vrede zij met hem – zei: “was het niet om te vermijden dat het te moeilijk zou zijn voor mijn volk, dan had ik hen opgedragen siwak te gebruiken voor het verrichten van elk gebed.” verteld door al-bukhari & muslim.

het totaal aantal keren dat een moslim siwak gebruikt dag en nacht is niet minder dan twintig keer. de moslim gebruikt siwak:

-bij het verrichten van de vijf gebeden, de gebruikelijke soenna gebeden, het dhoeha (ochtend) gebed, het wetr gebed (d.w.z. het gebed beëindigen met een oneven aantal rak’aa’s – knielingen – ‘s avonds).

- bij het binnengaan van het huis, omdat het eerste wat de profeet – vrede zij met hem -  deed, wanneer hij het huis binnenstapte, was het gebruiken van siwak, zoals aisha – moge allah tevreden over haar zijn –vertelde in sahieh muslim. dus, gebruik iedere keer als je je huis binnenstapt siwak om zo te soenna toe te passen.

- bij het lezen van de heilige qor’an, om de adem te verbeteren.

- bij het ontwaken.

- bij het verrichten van de rituele wassing (woedhoe'). de profeet – vrede zij met hem – zei:  “siwak reinigt de mond en bewerkstelligt het behagen van allah de almachtige.” verteld door ahmad.

de verdiensten bij het toepassen van deze soenna:

a)  het verdienen van het behagen van allah de almachtige.

b)  reinigen van de mond.

 

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day