1. Articles
  2. 1000 SOENNA'S IN EEN DAG & NACHT
  3. Te allen tijde Allah gedenken

Te allen tijde Allah gedenken

55197 2007/11/30 2024/06/23

te allen tijde allah gedenken

  1- het gedenken van allah is de basis van onderwerping aan allah, omdat het de sluitsteen is tussen de dienaar en zijn schepper, altijd en in alle omstandigheden. er is vermeld dat aïsha, moge allah tevreden over haar zijn, zei: “de boodschapper van allah (vzzmh) gedacht allah altijd.”

     verteld door muslim.                                                                     

    * verbonden zijn met allah is leven, toevlucht bij hem zoeken is verlossing,  dicht bij hem zijn is succes en tevredenheid, en wegblijven van hem is verlies en afdwaling.

 

2-  het gedenken van allah is wat de gelovige van de hypocrieten onderscheidt, omdat een eigenschap van de hypocrieten is dat ze allah weinig of niet gedenken.

 

3-  de duivel heeft niet de overhand over de mens, behalve wanneer laatstgenoemde het gedenken van allah achterwege laat, omdat het gedenken van allah het immuunsysteem is dat de mens beschermt tegen de vallen van de duivel.                                                                             

     * de duivel houdt ervan dat de mens vergeet allah te gedenken.

 

4-  gedenken (dhikr) is de weg naar geluk. hij (verheven is hij) zei: «(zij zijn) degenen die gelovigen zijn en wiens harten tot rust komen door het gedenken van allah. weet: door het gedenken van allah komen de harten tot rust.»[qor’an, ar-raad: 28].

 

5-  je zou allah altijd moeten gedenken, want de mensen van het paradijs zullen niets betreuren, dan dat er een uur in hun leven voorbij is gegaan waarin ze allah (verheerlijkt en verheven is hij) niet gedachten.        

     (waarlijk, allah doorlopend in gedachten houden betekent een doorlopende       relatie met allah (st)).           

 

an-nawawi zei: geleerden zijn het erover eens dat het gedenken, zowel in jezelf als luidop gesproken, toegestaan zijn voor degenen wiens rituele wassing niet (meer) geldig is, iemand die onrein is, en vrouwen tijdens de menstruatie of na de bevalling. dit houdt de volgende verheerlijking in: het zeggen van: sobhaan allah), het danken (het zeggen van: al-hamdoelillah), het zeggen van allahoe akbar (allah is de grootste), het zeggen van lè ilèhè illa allah (er is geen god naast allah), het vragen aan allah om zijn vrede en zegeningen aan de boodschapper van allah (vzzmh) te schenken en smeekbedes. dit is anders dan bij het reciteren van de qor’an.

 

6-  degene die zijn heer gedenkt (verheerlijkt en verheven is hij), zijn heer zal hem gedenken. hij (vvih) zei: (gedenkt mij daarom, dan zal ik jullie gedenken en weest mij dankbaar en weest mij niet ondankbaar) [qor’an, al-baqarah: 152]. wanneer een mens zoveel vreugde voelt, wanneer hij op de hoogte wordt gebracht dat één van de heersers hem tijdens zijn beraad heeft genoemd en dat hij goede woorden over hem sprak, hoe zou hij zich dan voelen, wanneer allah, de heerser over alle heersers (vvih) hem zou noemen aan een menigte, die beter is dan die bij wie hij wordt genoemd?

 

7-  gedenken van allah betekent niet alleen maar wat woorden zeggen, terwijl de gedachten ergens anders zijn, verheerlijking van allah negerend en hem niet gehoorzamend. gedenken d.m.v. de tong moet samengaan met rede en de betekenis van de woorden moet je raken. hij (vvih) zei: «en noem (de namen van) jouw heer in jezelf met nederigheid en vrees en zonder luidruchtigheid van woorden, in de ochtend en in de avond en behoor niet tot de achtelozen.» [qor’an, al-araf:205].

                                                                                                 

  * degene die allah gedenkt zou zich bewust moeten zijn van wat hij zegt, zodat het gedenken door het hart en die van de tong samengaan, en de mens in verbinding zal staan met zijn heer, zowel zichtbaar als innerlijk.

 

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day