1. Articles
  2. 1000 SOENNA'S IN EEN DAG & NACHT
  3. De Soenna’s van het Witr gebed

De Soenna’s van het Witr gebed

49950 2007/11/30 2024/04/16

de soenna’s van het witr gebed

  (het witr gebed betekent het laatste gebed ‘s nachts waar men mee afsluit, een gebed van een oneven aantal rak̒ aa's)

 

1- het is soenna, voor degene die het nachtgebed af wenst te sluiten met drie witr rak’aa’s, om na al-fatiha te lezen:

soerat al a'laa no. 87 (sabbiĥi asma rabbika al-'a`lá) in de eerste rak’aa,

soerat al kafiroen no.109 (qoel yā 'ayyoehā al-kāfiroena) in de tweede rak’aa,

en soerat al ikhlaas no 112 (qoel hoewa allāhu 'aĥaddon) in de derde rak’aa, zoals is verteld door aboe dawoed, at tirmidhi en ibn majah.

 

2- het is soenna om te zeggen, na het beëindigen van het witr gebed: “subhaanal-malikil-quddoosi- d.w.z. lof zij aan de heer, de heilige”, drie keer. bij de derde keer, is zoals door ad-dar qotni is verteld, soenna om de stem te verheffen en te verlengen en te zeggen: “rabbil-malaa'ikati warroohi- d.w.z. heer van de engelen en de geest”, authentiek verklaard door al-arna'oet, en verteld door aboe dawoed en an-nasa'i. 

 

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day