1. Articles
  2. 1000 SOENNA'S IN EEN DAG & NACHT
  3. De mondelinge Soenna’s van het Gebed

De mondelinge Soenna’s van het Gebed

55617 2007/11/30 2024/07/14

de mondelinge soenna’s van het gebed

1- de openings doe’aa (smeekbede): na de openings takbier (het zeggen van: allahu akbar, d.w.z. allah is de grootste) :

“o allah, verheerlijkt zij u, een verheerlijking die verbonden is met uw lof, gezegend is uw naam, verheven is uw grootsheid en er is geen god dan u). verteld door de vier geleerden.


. en er is een andere doe’aa : o allah, scheid mij va mijn zonden, zoals u het oosten van het westen heeft gescheiden. o allah, reinig mij van mijn overtredingen zoals een wit kleed van vlekken wordt gereinigd. o allah, was mijn zonden weg met ijs, water en hagel.” verteld door al-bukhari en muslim. men zou één van de smeekbedes als openings doe’aa moeten uitkiezen en die opzeggen.


2- het zeggen van “ik zoek toevlucht bij allah tegen de verachte duivel) voor het reciteren.

3- beginnen met allah’s naam, d.w.z. ‘ bismilleh errahmèn errahiem’, (in de naam van allah, de erbarmer, de meest barmhartige’).


4- emien (amen) zeggen, na al-fatihah.

5- het reciteren van een soera (een vers uit de qor’an) na al-fatihah bij de eerste twee rak’as (gebedseenheden) van fajr (dageraad), jumu’ah (vrijdaggebed), maghreb (zonsondergang), isha’ (avond) en alle vrijwillige gebeden voor degene die alleen bidt. (als iemand achter de imam bidt, zou hij alleen in zichzelf een soera moeten reciteren bij de ‘stille’ gedeeltes, maar wanneer ze luidop worden gelezen door de imam, niet).


6- het zeggen van : “zoveel als wat de hemelen vult, zoveel als wat de aarde vult, zoveel als wat daartussen is, en zoveel als alles wat u daarna wilt. u bent de bron van dank en glorie. dit is het waarachtigste wat door een dienaar kan worden gezegd en wij zijn allen uw dienaren. er is geen tegenhouder voor wat u heeft gegeven, geen gever voor wat u heeft verhinderd, en rijkdom noch macht kan iemand tegen u beschermen). verteld door muslim. na het omhoogkomen uit de roekoe’ (buiging) en zeggen van: o onze heer, en alle lof is aan u.

7- verheerlijk allah meerdere keren in roekoe’ (buiging) en soezjoed (neergeknield).

8- het zeggen van:”o mijn heer, vergeef me) meerdere keren tussen de twee sezjdahs (neerknielingen).

9- smeekbede na de laatste tasjahud (een aanroeping die in het midden of aan het eind van het gebed wordt opgezegd terwijl je zit): “o allah, ik zoek mijn toevlucht bij u tegen de bestraffing van de hel, de bestraffing in het graf, de beproeving van het leven en de dood en de beproeving van de antichrist). verteld door al-bukhari en muslim.

· het is wenselijk dat de biddende zich niet beperkt tot verheerlijking tijdens soezjoed. maar hij zou dan juist zoveel smeekbedes toe moeten voegen als hij wil, omdat de volgende hadith dit aangeeft: ‘wanneer een dienaar neerknielt (met het voorhoofd de grond raakt), is hij het dichtst bij zijn heer, vermeerder dan dus je smeekbedes). verteld door muslim.

· er zijn vele andere smeekbedes, je kunt je wenden tot het boek hissn al-muslim (het fort van de moslim) van al-qahtani. (in het nederlands: ‘doe’a boek)

· alle mondelinge soenna’s worden in elke rak’aa herhaald, behalve de openingsdoe’a en de smeekbede na tasjahud.

· zodoende zijn het totaal aantal toegepaste mondelinge soenna’s bij het verplichte gebed, die uit 17 rak’aa’s bestaan, 136 soenna’s per dag, als we zeggen dat er acht soenna’s zijn die bij iedere rak’aa worden herhaald.


· en de som van soenna’s bij de vrijwillige gebeden, welke 25 rak’aa’s zijn adhv wat we hebben laten zien over de vrijwillige gebeden die gedurende de dag en de nacht worden verricht, bereiken 175 soenna’s bij de vrijwillige rak’aa’s. deze kunnen vermeerderen d.m.v. qiyyam (nachtgebeden) en dhoehaa (voormiddag gebed), en op die manier pas je nog meer soenna’s toe.

 
· wat betreft de mondelinge soenna’s, die niet worden herhaald, en dus maar één keer worden gezegd, zijn:
1- de openings doe’aa.
2-  smeekbede na de laatste tasjahud.
hier is het totaal 10 soenna’s van bij de verplichte gebeden.

 

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day