1. Articles
  2. 1000 SOENNA'S IN EEN DAG & NACHT
  3. De Soenna van Iqama

De Soenna van Iqama

50617 2007/11/30 2024/07/24

de soenna van iqama 

  (de aanbevolen handelingen bij het aanvangen van het gebed)

  (iqama betekent de tweede oproep voor het gebed om op te staan en in de rij te gaan staan om het gebed te verrichten)  

  de eerste vier soenna handelingen, zoals die boven zijn genoemd, zijn toe te passen bij het maken van de iqama (aankondiging of begin van het gebed) zoals door de fatwa (rechtelijke mening) van de permanente commissie van wetenschappelijke onderzoeken & fatwa. overeenkomstig is het totale aantal van de soenna handelingen die bij de iqama worden toegepast voor elk gebed, twintig soenna handelingen.  

  de volgende dingen horen in beschouwing worden genomen bij het horen van de edhèn (de oproep voor het gebed) en de iqama (de aanvang van het gebed) om zodoende de soenna nauwkeurig toe te passen en de beloning te verdienen als allah de almachtige het wil:

a-  zich wenden naar de qibla (de richting van de kaa’ba) wanneer de edhèn en de iqama wordt verricht.

b-  opstaan.

c-  rituele wassing verrichten.

d-  niet spreken tussen het tijdstip van de oproep tot het gebed (edhèn) en de iqama.

e-  stabiel blijven tijdens de iqama.

f-   de nadruk leggen op de letters "a" en "h" in het woord "allah" in de edhèn, maar in de iqama mag het snel worden uitgesproken.

g-  de vingers op de oren leggen wanneer men de edhèn verricht.

h-  de stem verlengen en luid laten zijn bij het verrichten van de edhèn, maar op zachte toon bij het verrichten van de iqama.

i-   een scheiding maken tussen de edhèn en iqama. de scheiding kan plaatshebben door het bidden van twee rak̒aa’s, of het maken van een neerknieling, waarbij men allah de almachtige verheerlijkt, door te gaan zitten, of te spreken. bij het maghrib (zonsondergang) gebed, volstaat het om diep adem te halen, en het is niet aan te raden om te spreken tussen de edhèn en de iqama – zoals in sommige vertellingen – bij het fajr (zonsopkomst) gebed. sommige rechtsgeleerden zeiden dat het genoeg is om een scheiding te maken tussen de edhèn en iqama door een stap te zetten.

j-   het is aanbevolen dat degene die de edhèn hoort om dezelfde woorden te herhalen, behalve bij het horen van “qad qamat as-salat – d.w.z. het gebed gaat beginnen), dan zou hij moeten zeggen “la hawla wala qoewata illa billlah – d.w.z; er is geen macht noch kracht behalve door allah).  

 

 

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day