1. Articles
  2. 1000 SOENNA'S IN EEN DAG & NACHT
  3. De aanbevolen handelingen bij de oproep voor het gebed

De aanbevolen handelingen bij de oproep voor het gebed

51294 2007/11/30 2024/05/23

de aanbevolen handelingen bij de oproep voor het gebed

 

er zijn vijf soenna handelingen (dat wil zeggen profetische handelingen) die door de profeet – vrede zij met hem – zijn aanbevolen bij het horen van de oproep voor het gebed, zoals werd genoemd in het boek zad al ma'ad, door ibn al qayyim:

           

1-  degene die het hoort, moet alle woorden die de moe’eddhen (degene die oproept voor het gebed) zegt herhalen, behalve wanneer de moe’eddhen zegt: “hayyah ala as-sala – d.w.z. kom vlug naar het gebed, en “hayyah ala al-falah” – d.w.z. kom vlug naar de redding. op dat moment moet degene die hoort zeggen “la hawla wala qoewata illa billah – d.w.z. er is geen macht noch kracht behalve die van allah). verteld door al-bukhari & muslim.

de verdiensten van deze soenna: je zult worden beloond met het paradijs zoals in sahieh muslim wordt gegarandeerd.

 

2-  degene die het hoort, moet zeggen: “ashhadu an lè ilèha illa allah wa enna mohammadan rasoelo allah, radhito billèhi rabban, wa bel islèmi dienan, wa bi- moehammadden rasoelallah – d.w.z. ik getuig dat niemand het recht heeft te worden aanbeden behalve allah en dat mohammed zijn profeet is, ik ben tevreden met allah als mijn heer, met de islam als mijn religie en met mohammed als mijn profeet.

     verteld door muslim.

de verdiensten van deze soenna: allah zal je zonden vergeven, zoals in dezelfde profetische traditie wordt gegarandeerd.

 

3-  nadat de moe’eddhen de edhèn heeft beëindigd (de oproep voor het gebed), moet je allah’s zegeningen voor de profeet (vrede zij met hem) vragen, en de beste smeekbede die in dit opzicht kan worden gezegd is de "as-salawat al ibrahimiah" – zoals die beneden wordt genoemd. de profeet – vrede zij met hem – zei: “wanneer je de moe'eddhen de oproep voor het gebed hoort roepen, herhaal dan zijn woorden en vraag dan allah’s zegeningen voor mij, omdat degene die allah’s zegeningen één keer voor mij vraagt, met tien zegeningen zal worden beloond door allah) verteld door muslim.

de verdiensten van deze soenna: allah zal tien zegeningen sturen naar de gelovige, dus allah zal deze persoon in de hemel prijzen.

 

de tekst van as-salawat al-ibrahimiah is: ‘allaahoemma salli alaa moehammadin wa alaa aali moehammadin, kemmaa salleyta alaa ibraahiema wa alaa aali ibraahiema innaka hameedun madjied. allahoemma baarik alaa moehammadin wa alaa aali moehammadin kamaa baarakta alaa ibraahieema wa alaa aali ibraahieema innaka hameedun madjied’  -wat wil zeggen:o allah, geef uw gunsten aan mohammed en aan het gezin van  mohammed zoals u uw gunsten aan abraham en het gezin van abraham heeft gegeven, u bent verheven, meest glorieus. o allah, zegen mohammed en het gezin van mohammed zoals u abraham en het gezin van abraham heeft gezegend, u bent verheven, meest glorieus) verteld door al bukhari.

 

4-  na het vragen van allah’s zegeningen voor de profeet – vrede zij met hem – hoor je te zeggen: “allahoemma rabba haathihid-dawatit-tammati wassalatil-qaaimati, aati moehammadanil wasielata walfadhielata, wab'ath-hu maqaaman-mahmoedanil-lathee wa'adtahu’  wat wil zeggen:o allah, heer van deze perfecte oproep en gevestigd gebed, verleen mohammed de bemiddeling en gunst, en verhoog hem naar de geëerde plaats die u hem heeft beloofd. verteld door al bukhari.

de verdiensten van deze soenna: degene die deze smeekbede uitspreekt zal de bemiddeling van de profeet – vrede zij met hem – verdienen.

 

5-  als laatste kan je allah de almachtige wat je maar wilt voor jezelf vragen, en de gunsten van allah vragen omdat je smeekbede op dit moment zullen worden beantwoord; de profeet – vrede zij met hem – zei: “herhaal de woorden van de moe'eddhen en wanneer je daarmee klaar bent, vraag je allah wat je wil en je zult het krijgen” verteld door abu dawood, aanbevolen door al-hafedh ibn hijr, en authentiek verklaard door ibn hibban.

 

het totale aantal van zulke soenna handelingen als die worden toegepast bij het horen van de edhèn (de oproep voor het gebed) is (25) soenna handelingen.

 

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day