1. Articles
  2. הנביא בעיני האחרים
  3. למרטין

למרטין

34333 2008/02/24 2024/07/21

למרטין*

הפילוסוף הנוצרי והצרפתי למרטין דיבר גם הוא על הנביא מוחמד עליו השלום , הוא אמר:

1- " זהו מוחמד (עליו השלום): פילוסוף , דרשן, נביא , מחוקק , לוחם ,ומייסד דוקטרניה אשר קוראת לעבוד אך ורק את אלוהים , ולא לעבוד אלילים. הוא המייסד לעשרים אמפיריות בעולם ,ואמפריה רוחנית אחת . זהו מוחמד (עליו השלום).

לנוכח כל אמצעי הגדלות והגאווה האנושית , אני רוצה לשאול : האם יש מישהו יותר גאון מהנביא מוחמד עליו השלום ?

2- אם היו המדדים שבאמצעותם מודדים הגדלות והגאווה של האדם הם: חשיבות המטרה והתוצאות המדהימות שמתקבלות למרות העדר האמצעים, אז מי מעז להשוות בין הגאונים בהיסטוריה החדשה לבין הנביא מוחמד עליו השלום עם כל הגאונות שלו ?! .

האנשים המפורסמים האלה ייצרו כלי נשק, חיקקו חוקים והקימו אימפריות. ולבסוף לא הניבו דבר מלבד תהילה זמנית שקרסה תוך זמן קצר. אבל האיש הזה (הנביא מוחמד עליו השלום), לא רק הוביל צבאות, חוקק חוקים ,הקים אימפריות, שלט בעמים והכניע את השליטים, אלא הוא גם הוביל מיליוני אנשים לדרך הישרה, שהיו אז שליש העולם. ולא רק זה, אלא הוא חיסל כל פסילי האלילים ואת הדתות, הרעיונות, ואומונות שווא .

3- הנביא מוחמד עליו השלום סבל מאוד עד שזכה בניצחון (מאלוהים). שאיפתו של הנביא עליו השלום היתה מתמקדת ומכוונת למטרה אחת. הוא לא שאף להקמת אימפרייה, או להיות מלך וכדומה. תפילתו המתמדת של הנביא , אורח חייו, מותו והנצחון שהעניק לו אלוהים בחייו ואחרי מותו, כל זה לא מעיד על תרמית או רמאות ,אלא מעידים על וודאות נאמנת אשר נתנה לנביא האנרגיה והכוח להקים את דקטרניה בעלת שני עקרונות :האמונה באחדות של אלוהים והאמונה שאלוהים שונה מהבריות. העיקרון הראשון מראה את האופי של אלוהים (האחדות) ,בעוד העיקרון השני מתאר את מה שלא מאפיין את אלוהים (אלוהים שונה מהבריות).

כדי להגשים העיקרון הראשון היה חובה לחסל בחרב את כל האלילים ולעבוד את אך ורק את אללה. ולהגשמת העיקרון השני היה זקוק לייצב את האמונה דרך המילה והעיצה (דרך חוכמה ועיצה טובה).

* למרטן – מהספר " ההיסטוריה של טורקיה ", פריס 1854 , חלק ב , עמ" 277-276 .

 

 *אלפונס דה למרטין, משורר ומדינאי צרפתי. נולד בעיר מקון בחבל בורגונדיה שבצרפת בשנת 1790. מפני הצלחתו הספרותית והיותו ביחסים טובים עם חוגי הכנסייה הקתולית התמנה למרטין לנספח בשגרירות צרפת בנפולי. הוא נכנס לפוליטיקה ובמהפכה של 1848 התמנה כראש ממשלת צרפת הזמנית וגרם להכרזת הרפובליקה השנייה. אך בדצמבר של אותה שנה לואי נפוליאון, אחיינו של נפוליאון הראשון נבחר לנשיא הרפובליקה השנייה ברוב גדול. למרטין פרש מן הפוליטיקה בשנת 1851.

Previous article Next article

Articles in the same category

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day