1. Articles
  2. הנביא בעיני האחרים
  3. צ'אנד צ'ארמא

צ'אנד צ'ארמא

3771 2009/07/18 2024/07/20

צ'אנד צ'ארמא

צ'אנד צ'ארמא כתב בספרו " נביא המזרח ": מוחמד היה הרוח של הרחמים , והיה לו השפעה ניכרת על הסביבה שלו. מוחמד לא היה יותר או פחות מאנוש, אולם בעל שליות נשגבת, שהיא הקריאה לכל בני האדם על הפולחן של אל אחד ויחיד. הוא לימד אותם איך לחיות חיים מכובדים שמקורם היה ההוראות של אלוהים. הוא תיאר עצמו כעבד ושליח של אלוהים, תיאור זה מעיד על כל מעשיו הטובים .

 

 

Previous article Next article

Articles in the same category

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day